Insikter

Den europeiska försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) ökade från 1,2 % till 3,0 %
Report

Den europeiska försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) ökade från 1,2 % till 3,0 %

Försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror i Europa uppgick till +3,0 % under det tredje kvartalet 2013 på årsbasis att jämföra med +1,2 % på årsbasis för föregående kvartal, enligt de senaste siffrorna som släpptes i dag av det globala informations- och analysföretaget Nielsen. Den totala försäljningsökningen på 3,0 % förklaras av att prisinflationen uppgick till 2,8 % och att försäljningsvolymerna ökade med 0,2 %.

Bland de 21 europeiska länderna som analyserades var det Turkiet som uppvisade den högsta nominella försäljningstillväxten på årsbasis under det tredje kvartalet (+9,5 %), följt av Portugal (+6,6 %) och Norge (+4,2 %). Av de fem stora västeuropeiska marknaderna var det Storbritannien och Tyskland (+3,6%) som hade den högsta nominella tillväxten. Försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror i Sverige uppgick till +4,0 % under det tredje kvartalet 2013 på årsbasis, att jämföra med +2,8 % på årsbasis för andra kvartalet.

Bara fyra av de 21 länderna hade en negativ nominell värdetillväxt på årsbasis – jämfört med nio under föregående kvartal. Grekland (-1,8 %), Irland och Slovakien (båda -0,6 %) hade den sämsta utvecklingen.

Jean-Jacques Vandenheede, European director of retail insights hos Nielsen, förklarar: “Försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror drivs nästan enbart av prisinflationen. Bristen på volymtillväxt är en bister verklighet i hela Europa och det är särskilt oroväckande på stora marknader som Storbritannien, Tyskland och Italien. Det är bara i Norden, Turkiet och Portugal som konsumenterna köper betydligt mer än för ett år sedan. 

“Vi ser dock att konsumenternas förtroende börjar komma tillbaka. Det brukar normalt ta cirka två kvartal innan detta påverkar försäljningen, så vi bör se bättre siffror under det första kvartalet 2014.”

Prisinflation
Den nominella försäljningsökningen för snabbrörliga konsumtionsvaror förklaras av prisinflation – inte av ökade försäljningsvolymer. Den europeiska prisinflationen för snabbrörliga konsumtionsvaror var 2,8 % under det tredje kvartalet (på årsbasis), att jämföra med 2,7 % under andra kvartalet 2013. Tio av de 21 länderna hade en prisinflation på över 3,0 % under tredje kvartalet. Det vara bara Grekland som hade en minskad prisinflation på årsbasis.

Volymer
Försäljningsvolymerna i Europa för snabbrörliga konsumtionsvaror ökade under det andra kvartalet med 0,2 % på årsbasis, att jämföra med en minskning på -1,5% under föregående kvartal. Av de 21 europeiska länderna som ingick i undersökningen var det mer än hälften (12) som såg ökade försäljningsvolymer – att jämföra med bara tre länder under föregående kvartal.

Om Nielsen Growth Reporter
Nielsen Growth Reporter jämför värdetillväxt och försäljningstillväxt för snabbrörliga konsumtions-varor i hela Europa. Rapporten baseras på försäljningsanalyser som Nielsen gör på 21 europeiska marknader och omfattar försäljningen i livsmedelsbutiker, stormarknader, lågprisbutiker och servicebutiker.  Undersökningen baseras på bredast möjliga