Insikter

Den europeiska försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) Q2 2013
Report

Den europeiska försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) Q2 2013

Den europeiska försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) sjönk från +3,3 % till +1,2%. Försäljningstillväxten i Sverige  uppgick till +1,2 % under det andra kvartalet 2013 på årsbasis, att jämföra med +3,9 % på årsbasis för första kvartalet. http://se.nielsen.com/news/Release20130905.shtml