Insikter

Stärk din insikt och handlingskraft med hjälp av Nielsens omvärldsbevakning
Report

Stärk din insikt och handlingskraft med hjälp av Nielsens omvärldsbevakning

BRÄNNPUNKT är en ny rapport för dig som är intresserad av utveckling av livsmedel som tar en central plats i samhällsdebatten.  

Vad gör konsumenterna? I en värld av ökade informationsflöden och valmöjligheter kan det vara svårt som konsument att fatta beslut. Att förstå hur konsumenten agerar kan ge viktiga insikter för olika aktörer för att snabbt kunna anpassa sig till ständigt föränderliga villkor.

Nielsen i Sverige lanserar en ny rapport – BRÄNNPUNKT – som fokuserar på konsumenternas köpbeteende av livsmedel efter storslagna nyheter eller påtryckningar från media. Rapporten ger dig omfattande insikter och gör det möjligt att följa utvecklingen från ett konsumentperspektiv när de inträffar.

Vilka insikter kommer du att få?
Du kommer att få ökad kunskap inom olika ämnen och kan följa utvecklingen av granskade livsmedel i samhällsdebatten, som till exempel arsenik i ris och risprodukter.

  1. Du får en kick-off rapport som ger dig en bakgrund om debatten samt viktig information om den svenska livsmedelsbranschen. Kick-off rapporten inkluderar en analys av data från de senaste tre åren för de granskade produkterna/segmenten samt deras ersättningsprodukter. Rapporten är uppbyggd så att informationen är relevant och lätt att titta på och skapar en bra utgångspunkt för de kommande uppföljningsrapporterna.
  2. Uppföljningsrapporter kommer att skicka ut under ett år efter kick-off rapporten. Du får senaste försäljningsdatan av de granskade produkterna var fjärde vecka. Det är också möjligt att få veckovis leverans samt en förlängning av leveranser.
  3. Du får även en slutrapport som ger dig en sammanfattning över hela bevakningsperioden.

Vad ingår i BRÄNNPUNKT?
Antal produkter: 5-10 produktlinjer av granskade livsmedel samt utvalda ersättningsrodukter
Key facts: Värde försäljning och volym 
Marknadsnedbrytning: Dagligvaruhandeln totalt exklusive Hard Discount
Period: 52 veckor med en fyra-veckors leverans
Leverans: Kick-off rapport (1) Uppföljningsrapporter (12) Slutrapport (1)

Kontakta Nielsen för mer information.