Insikter

Global Trust In Advertising – 2015
Report

Global Trust In Advertising – 2015

83 procent av konsumenterna runt om i världen anser att rekommendationer från vänner och bekanta är den mest trovärdiga formen av reklam. Sverige följer samma mönster där 80 procent av svenskarna säger att den här typen av reklam är den mest trovärdiga jämfört med till exempel annonsering på nätet, TV, via mobiltelefon etc. Det visar Nielsens senaste studie Global Trust In Advertising, som sammanfattar konsumenternas syn på olika reklamformer.

Läs mer i den globala rapporten.