Insikter

Q3 2015 Consumer Confidence Report
Report

Q3 2015 Consumer Confidence Report

Konsumentförtroendet världen över ökade tre index punkter under tredje kvartalet till 99, den högsta nivån sedan 2006 och i Europa ökade konsumentförtroende i 21 av 32 marknader. Det visar Nielsens senaste rapport om konsumtionsvanor och konsumenternas syn på arbetsmarknaden och ekonomin.

Sverige sjönk med en procentenhet på Nielsens konsumentförtroendeindex under tredje kvartalet 2015. Från 88 enheter kvartal två till 87 enheter kvartal tre 2015.

På frågan som vad man oroar sig mest för svarar en fjärdedel av svenskarna den egna ekonomin. Hälften
(53 %) anser även att de inte kommer att ha råd att konsumera som de vill och skulle behöva under det kommande året.

Det här oroar sig svenskarna över:
1. Ekonomin 25 %
2. Immigration 18 %
3. Brottslighet 18 %
4. Terrorism 16 %
5. Hälsan 14 %

Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin. Studien ger ett sammanvägt index över konsumenters förtroende, Consumer Confidence Index. Index 100 motsvarar ett värde halvvägs mellan ”bra” och ”inte så bra”.

Läs mer i den globala rapporten, Q3 2015 Consumer Confidence Report.