Insikter

Q1 Consumer Confidence Report
Report

Q1 Consumer Confidence Report

51 procent av svenskarna anser att utsikterna för sin egen ekonomi ser utmärkt/bra ut under det kommande året, vilket ligger långt över den genomsnittlige EU-medborgaren där motsvarande siffra är 32 procent. Det visar Nielsen senast Consumer Confidence rapport som ger en inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin.

Högst tilltro till förbättring av privatekonomin under det kommande året har danskarna där 65 procent ser positivt på utsikterna för sin egen ekonomi. Danmark är också det land som toppar Nielsens konsumentförtroendeindex i Europa med 105 enheter. Konsumentförtroendet backar dock i Danmark och Norge med 5 respektive 4 enheter under första kvartalet medan det ökar med 2 enheter i Finland. Sverige är kvar på samma nivå som förra kvartalet (86). Motsvarande siffra hos EU-genomsnittet är 78.

Svenskarna är mest benägna bland alla européer att spara resterande delen av sin inkomst efter att ha betalat nödvändiga levnadskostnader. 48 procent av svenskarna lägger de pengar som blir över på sparande. Bara Tjeckien uppvisar en lika hög siffra. Genomsnittet i Europa är 36 procent.

I Norden är vi alltmer pessimistiska vad gäller arbetsutsikterna. Endast svenskarna ser något ljusare på framtiden, men fortfarande tror bara 33 procent av svenskarna att situationen på arbetsmarknaden kommer att vara utmärkt/bra de kommande 12 månaderna. Danskarna är fortsatt mest positiva, medan finländarna är mest pessimistiska och placerar sig bland de lägsta nivåerna i Europa.


Nielsens globala undersökning undersökning genomfördes i mars bland 30 000 internetanvändare i 61 länder.

Ladda ner den globala rapporten här. Resultat för varje enskilt land finns tillgängligt på Nielsen Store.