Insikter

Q4 Consumer Confidence Report
Report

Q4 Consumer Confidence Report

Konsumentförtroendet världen över sjönk två index punkter under fjärde kvartalet till 97, och i Europa sjönk konsumentförtroende i 16 av 32 marknader. Det visar Nielsens senaste rapport om konsumtionsvanor och konsumenternas syn på arbetsmarknaden och ekonomin.

Sverige sjönk med en procentenhet på Nielsens konsumentförtroendeindex under fjärde kvartalet. Från 87 enheter kvartal tre till 86 enheter kvartal fyra 2015.

Nästan tre av tio (28 %) att det är immigrationen som bekymrar dem mest, vilket är en ökning med hela tio procentenheter jämfört med kvartalet innan och 18 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Den genomsnittlige EU-medborgaren uppger dock att det är terrorism som oroar dem mest.

Det här oroar sig svenskarna mest över:

1. Immigration 28 % (18 % Q3 2015 och 9 % Q4 2014 )
2. Ekonomin 22 % (25 % Q3 2015 och 25 % Q4 2014)
3. Terrorism 15 % (16 % Q3 2015 och 7 % Q4 2014)
4. Brottslighet 14 % (18 % Q3 2015 och 12 % Q4 2014)
5. Anställningstrygghet 11 % (14 % Q3 2015 och 14 % Q4 2014)

Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin. Studien ger ett sammanvägt index över konsumenters förtroende, Consumer Confidence Index. Index 100 motsvarar ett värde halvvägs mellan ”bra” och ”inte så bra”.

Läs mer i den globala rapporten, Q4 2015 Consumer Confidence Report.