Insikter

Shopper Trends
Report

Shopper Trends

ShopperTrends är ett mycket användbart verktyg, både strategiskt och taktiskt. Med kunskaperna om kedjornas styrkor och svagheter kan den hjälpa er att bli kunniga rådgivare till era kunder. Tillsammans kan ni arbeta för att säkerställa era kunders attraktions-kraft och kundlojalitet och på så vis stärka ert gemensamma samarbete.

ShopperTrends – ett nyckelverktyg

 • Det handlar om era kunder (kedjorna)
 • Den används av era kunder
 • Det handlar om den som gör inköpen – Shoppern
 • Nielsen I Winning Brands Store Equity-modellen gör den jämförbar mellan mer än 50 länder 

ShopperTrends – Sverige

 • Konsumentundersökning baserad på ca 3 000 intervjuer
 • Nytt för i år: Dagligvaror och e-handel – varför e-handel, på vilka sidor, spendings och hinder för att handla online
 • Specialavsnitt om prisattityder-och beteende, EMV, promotions, shopperplan & style, lojalitetskort m.m.
 • Separata rapporter:
  ShopperTrends Service Trade som handlar om shoppers uppfattning om och inköp i servicehandeln
  ShopperTrends Health & Personal Care som beskriver det senaste årets utveckling inom apoteksmarknaden samt attityder till receptfria läkemedel
ShopperTrends ger svar på följande frågor:
 
 • Vilken kedja har starkast varumärke?
 • Vilka kedjor har starkast relation till sina kunder?
 • Vilka faktorer är viktigast för kunden när de väljer butik?
 • Vilka är faktorerna som skiljer en kedja från en annan?
 • Vad bör butiken inrikta sig på för att fånga nya kunder och binda upp tillfälliga kunder?
 • Vilken demografisk profil har respektive kedjas kunder?

ShopperTrends är på engelska och levereras i pdf. 

Kontakta oss gärna för mer information, tel. 08-453 25 00.