Insikter

Marknadsrapporten 2017
Report

Marknadsrapporten 2017

{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Marknadsrapporten ger aktuell försäljningsinformation om varugrupper, kategorier samt segment inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och egenvårdshandeln. Rapporten följer också detaljhandelsstrukturen samt utvecklingen för de största varumärkena och leverantörerna inom respektive kategori. Nytt för i år är att alla kategorier ingår i rapporten.

Marknadsrapporten är ett mycket användbart verktyg vid strategi- och marknadsplanering.

Innehåll:

  • Mer än 250 kategorier fördelade på 10 varugrupper
  • Marknadsstorlek, volym och värde för de tre senaste åren
  • Ekonomiska och demografiska nyckeltal
  • Detaljhandelsstruktur och utvecklingen för handelns egna varumärken (EMV)
  • Snabbast växande varugrupper inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och egenvårdshandeln

Exempel på frågor som Marknadsrapporten besvarar:

  • Vad omsätter de olika kategorierna i volym och värde inom dagligvaruhandeln, servicehandeln respektive egenvårdshandeln?
  • Vilka kategorier växer mest?
  • Vilka är de tre ledande tillverkarna och varumärkena inom respektive kategori?
  • Vilka segment driver utvecklingen inom respektive varugrupp?
  • Hur ser prisutvecklingen ut?

Marknadsrapporten finns på den svenska, norska och danska marknaden och rapporterna levereras i ett interaktivt format både på engelska och lokalt språk.

För mer information kontakta oss på tel: 08-453 25 00.