Användarvillkor

Användarvillkor

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-07-10T16:18:27.134-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Ikraftträdande: 1 Augusti 2014

Läs dessa Användarvillkor noggrant.

THE NIELSEN COMPANY(US), LLC på 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, USA (“Nielsen”) kräver att alla besökare av denna webbplats som ägs, drivs, licensieras och kontrolleras av Nielsen (“Webbplatsen”) följer dessa Användarvillkor. Genom att besöka och använda Webbplatsen visar du att du förstår och godkänner dessa Användarvillkor. Om du inte instämmer i dessa Användarvillkor ska du inte använda Webbplatsen. Termerna ”du” eller ”din” hänvisar till besökaren eller användaren av Webbplatsen. Nielsen kan när som helst ändra, avbryta eller avsluta delar av Webbplatsen, inklusive tillgängligheten av någon funktion, databas eller innehåll. Nielsen kan också begränsa vissa funktioner och tjänster och/eller begränsa din tillgång till delar av, eller hela Webbplatsen utan någon förvarning eller något ansvar. Villkoren för en Nielsen-kunds tjänsteavtal för någon del av Webbplatsen kommer att styra i händelse av att eventuella bestämmelser står i konflikt med dessa Användarvillkor.

Användningsbegränsningar

Alla webbprodukter och tjänster, information, material, data, bilder, grafik, ljud och övriga komponenter på Webbplatsen (“Innehållet”) är upphovsrättsskyddade och ägs eller kontrolleras av Nielsen såvida inget annat anges. Otillåten användning av Innehållet på Webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar samt Nielsens eller någon tredje parts immateriella rättigheter. Otillåten användning kan leda till skadeståndskrav och/eller vara brottsligt. Innehåll från Webbplatsen får inte ändras, kopieras eller distribueras, publiceras, laddas upp, dekompileras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd av Nielsen. Innehållet på Webbplatsen erbjuds endast i lagliga syften.

Begränsade rättigheter av den amerikanska regeringen

Innehållet på Webbplatsen publiceras med ”BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER”. Användning, kopiering eller utlämning av den amerikanska regeringen är föremål för begränsning enligt FAR52.227-14 och DFAR252.227-7013 ff. eller dess efterföljare. Användning av Innehållet av den amerikanska regeringen utgör godkännande av Nielsens immateriella rättigheter av Innehållet.

Digital Millennium Copyright Act

Nielsen har registrerat sig som en Tjänsteleverantör och har utsett ett ombud hos United States Copyright Office i enlighet med villkoren i Digital Millennium Copyright Act (“Lagen”) och använder sig av Lagens skydd. Nielsen förbehåller sig rätten att ta bort Innehåll som publicerats eller finns på Webbplatsen som påstås kränka någon annans rättighet. Meddelanden till Nielsen angående påstådda kränkningar bör skickas till Nielsen’s General Counsel’s Office på 85 Broad Street, New York, New York 10004, USA, tel. +1 646 654 5000.

Ansvarsbegränsning

NIELSEN ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SKADOR SOM ORSAKATS AV MATERIAL ELLER PROGRAMVARA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, BRISTANDE PRESTANDA, FEL, FÖRSUMMELSE, AVBROTT, BRISTER, FÖRSENING AV DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS ELLER LINJEFEL. NIELSEN ANSVARAR INTE FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, TILLITS-, FÖLJD- ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR SOM ETT RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, MATERIAL ELLER PROGRAMVARA PÅ DENNA WEBBPLATS, ÄVEN VID HÄNDELSE AV FÖRSUMMELSE ELLER OM NIELSEN, EN AUKTORISERAD NIELSEN-REPRESENTANT ELLER BÅDA HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG I DEN MÅN GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR. NIELSENS TOTALA ANSVAR FÖR FÖRLUST, SKADOR OCH ÅTGÄRDER (GENOM KONTRAKT, SKADESTÅND [INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VÅRDSLÖSHET, PRODUKTANSVAR OCH STRIKT ANSVAR] ELLER LIKNANDE) KOMMER INTE ATT VARA STÖRRE ÄN DET BELOPP DU HAR BETALAT FÖR TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN.

Inlämningar

Du ger härmed Nielsen rätten att använda alla kommentarer, förslag, idéer, grafik eller annan information som lämnas till Nielsen via Webbplatsen (tillsammans ”Inlämningar”). Nielsen behöver inte behandla några Inlämningar som konfidentiella och ansvarar inte för några verksamhetsidéer (inklusive, utan begränsning, produkt- och reklamidéer) och kommer inte att utsättas för något ansvar till följd av likheter som kan finnas i Nielsens framtida verksamhet eller Innehåll. Med undantag för vad som anges i denna punkt har Nielsen rätt att använda Inlämningarna i kommersiella, eller andra, syften utan ersättning till dig eller någon annan person som skickar in Inlämningarna. Du godkänner att ersätta, försvara och hålla Nielsen skadelöst för något ansvar som uppstår p.g.a. användning eller distribuering av sådant material.

Personligt identifierbar information som kan tas emot via Webbplatsen lämnas frivilligt av en besökare av Webbplatsen och regleras av villkoren i vår Integritetspolicy. Du godkänner att du är ansvarig för allt material du lämnar in och att du, inte Nielsen, har det fulla ansvaret för meddelandet, inklusive dess legalitet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt. Det är förbjudet att publicera eller överföra något olagligt, hotfullt, nedsättande, obscent, pornografiskt eller annat material som bryter mot någon lag till eller från denna Webbplats. När det är tillämpligt förbehåller sig Nielsen rätten att radera, ta bort eller redigera meddelanden som man efter eget omdöme finner kränkande, nedsättande, obscena, strider mot upphovsrätts- eller varumärkeslagar eller på annat sätt oacceptabla och du avsäger dig eventuella moraliska rättigheter du kan ha för att materialet ändras på ett sätt som du inte instämmer i.

Jurisdiktion

Utöver vad som beskrivs är allt Innehåll på Webbplatsen endast till för att ge information om Nielsen och dess tjänster. Nielsen kontrollerar och driver Webbplatsen och garanterar inte att Innehållet på en sådan Webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. Nielsens övriga webbplatser kan kontrolleras och drivas utanför USA och omfattas av lagstiftningen i det landet där de kontrolleras och drivs. Om du använder Webbplatsen från en annan plats än där den kontrolleras och drivs är du ansvarig att tillämpa och följa gällande lokala lagar.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsens Innehåll kan inkludera tekniska felaktigheter eller tryckfel. Dessutom kan Nielsen när som helst göra ändringar eller förbättringar av Webbplatsen. INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN LEVERERAS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER ANTYDDA, SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG. NIELSEN AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, SKYDD MOT INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. NIELSEN GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I INNEHÅLLET KOMMER ATT LEVERERAS UTAN AVBROTT ELLER FEL, ATT FEL KOMMER ATT ÅTGÄRDAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVRARNA SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. NIELSEN GER INGA GARANTIER OCH LÖFTEN ANGÅENDE ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN VAD GÄLLER KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, PÅLITLIGHET ELLER ANNAT.  NIELSEN HAR INGEN SKYLDIGHET ATT UPPDATERA MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN. DU (OCH INTE NIELSEN) ANSVARAR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG I DEN MÅN GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER UNDANTAG AV ANTYDDA GARANTIER. VIDARE ÄR INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN ENDAST AVSEDD FÖR INFORMATIONSSYFTE OCH BÖR INTE ÅBEROPAS FÖR NÅGOT SYFTE. NIELSEN ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA RESULTAT SOM ERHÅLLITS, ELLER INTE ERHÅLLITS, TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN.

aLL HÄNVISNING TILL NIELSEN ELLER INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN FÖR KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL, INKLUSIVE CITERING I NÅGON REKLAM, SÄLJMATERIAL ELLER ANNAT MARKNADSFÖRINGSMATERIAL, ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET.

Uppsägning

Nielsen eller du kan när som helst säga upp detta avtal. Du kan säga upp detta avtal genom att förstöra allt material som erhållits genom webbplatsen och all tillh��rande dokumentation samt alla kopior och installationer. Nielsen kan säga upp detta avtal med omedelbar verkan och efter eget omdöme om du bryter mot något av dessa villkor. Vid uppsägning måste du förstöra allt material som erhållits genom denna Webbplats samt all tillhörande dokumentation, kopior och installationer. Du får inte använda denna Webbplats efter uppsägning av detta avtal utan skriftligt godkännande av Nielsen, dock under förutsättning att Nielsen behåller alla rättigheter, inklusive all upphovsrätt och rätten att använda Inlämningar som lämnas här. Alla begränsningar för användning och hantering av Innehållet ska fortsätta att gälla.

Länkade webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som inte drivs av Nielsen. Nielsen ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och lämnar inga löften över huvud taget för innehållet, riktigheten för, uttryckta åsikter eller andra länkar på sådana webbplatser. Förekomst av länkar till sådana webbplatser utgör inget stöd av Nielsen till webbplatserna eller några produkter eller material det hänvisas till där. Nielsen kan när som helst ta bort en länk. Användarvillkoren och integritetspolicyerna för sådana webbplatser kan skilja sig från dem på denna Webbplats. Om du bestämmer dig för att besöka någon tredje parts webbplats som det länkas till från Webbplatsen gör du det på egen risk och Nielsen har inget ansvar för eventuella förluster eller skador till följd av din användning av någon sådan webbplats.

Länknings- och logotyppolicy

Genom att länka till någon sida på Webbplatsen godkänner du härmed att vara bunden av följande villkor. Med undantag för vad som anges i denna punkt förbjuder Nielsen caching, användning eller publicering av obehöriga hypertextlänkar till Webbplatsen och inramning av något innehåll som är tillgängligt via Webbplatsen. Du får endast länka till Webbplatsen via dess hemsida eller en särskild gateway-sida. En gateway-sida är en sida som är den första sidan och som är en utgångspunkt för en avsevärd mängd innehåll. Länkar får endast innehålla text och utläsa ”Nielsen”. Bilder av Nielsens logotyp får endast användas för länkningsändamål och får endast användas med skriftligt tillstånd av Nielsen. Eventuella ansökningar om sådana tillstånd eller tillstånd att länka till Webbplatsen på andra sätt än vad som tillåts i föregående punkter skall skickas till Nielsen Global Communications på 85 Broad Street, New York, New York, USA, 10004 Tel: +1 646 654 5000. Genom att länka till Webbplatsen, förstår och godkänner du att, utöver vad som anges här, alla rättigheter till Nielsens varumärken eller tjänstemärken som används på Webbplatsen, Innehållet på Webbplatsen och Webbplatsens design tillhör Nielsen. Du får inte förvränga din relation med Nielsen eller förmedla felaktiga eller missvisande intryck av Nielsen. Inga länkar till Webbplatsen får användas på ett sätt som antyder att Nielsen godkänner eller stödjer dig, din webbplats eller dina varor eller tjänster (på alla sätt, med undantag för om Nielsen skriftligen kommit överens med dig separat). Nielsen har inget ansvar för något innehåll som visas på din webbplats. Du godkänner att ersätta och försvara Nielsen mot alla anspråk mot Nielsen som uppstår från, eller baserat på, din webbplats. Ingen länk får visas på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang med innehåll eller material som kan uppfattas som kränkande, stötande eller kriminellt, eller som kränker, bryter mot, eller förespråkar kränkning eller brott mot tredje parts rättigheter. Nielsen förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget omdöme begära att du tar bort alla länkar, eller en särskild länk, till Webbplatsen från din webbplats. Detta är ingen licens, men under förutsättning att du följer ovanstående villkor godkänner Nielsen att ge dig tillstånd att använda namnet ”Nielsen” endast i syfte att upprätta en länk till Webbplatsen på ett sätt som anges nedan. Med undantag av det begränsade tillståndet att använda ”Nielsens” namn som anges i denna punkt får du inte använda något av Nielsens varumärken eller tjänstemärken för andra ändamål utan skriftligt tillstånd av Nielsen. Nielsen kan när som helst, efter eget omdöme och utan orsak, dra in det tillstånd som ges här att använda ”Nielsens” namn och din rätt att länka till några sidor på Webbplatsen. I händelse av sådan begäran godkänner du att omedelbart ta bort alla länkar till Webbplatsen och att sluta använda ”Nielsens” namn för länkningsändamål. Därefter kommer framtida länkar till Webbplatsen att kräva skriftligt tillstånd av Nielsen. Nielsen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa länkningsvillkor. Genom att fortsätta att länka till Webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa länkningsvillkor samt andra juridiska användarvillkor för Webbplatsen som då och då kan ändras.

Övrigt

Nielsen kan när som helst och utan förvarning ändra dessa Användarvillkor genom att uppdatera dem. Din fortsatta användning av Webbplatsen nu, eller efter någon ändring eller modifiering, indikerar att du godkänner sådan ändring eller modifiering. Dessa Användarvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois och i USA utan hinder av lagvalskonflikter. Om någon del av dessa Användarvillkor förklaras olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska den delen anses utelämnad och ska inte påverka giltigheten och tillämpningen av övriga delar. Möjliga tecken på användning av Webbplatsen för olagliga ändamål kommer att överlämnas till brottsbekämpande myndigheter. Detta är hela avtalet mellan parterna avseende användning av Webbplatsen.