Pressrum

Den europeiska försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror ligger kvar på endast 1,7%

26 Maj, 2014 – Den europeiska försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG-varor) uppgick till endast +1,7 % under det första kvartalet 2014 på årsbasis, oförändrat från föregående kvartal, enligt de senaste siffrorna som släpptes idag av Nielsen.

Ökningen på 1,7 % förklaras av prisinflation på 2,3 %, den lägsta nivån sedan första kvartalet 2011, och minskade försäljningsvolymer på 0,6 %. Under de senaste 21 kvartalen har vi endast sett två kvartal med en nominell försäljningstillväxt på mindre än 1,7 %.

Bland de 20 europeiska länderna som analyserades var det Turkiet som uppvisade den högsta nominella försäljningstillväxten på årsbasis under första kvartalet (+9,7 %), följt av Portugal (+4,5 %) och Norge (+3,9 %). Av de fem stora västeuropeiska marknaderna var det Frankrike (+ 2,4 %) som hade den högsta nominella tillväxten. Försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror i Sverige uppgick till +1,4 % under det första kvartalet på årsbasis, att jämföra med +2,4 % på årsbasis för fjärde kvartalet 2013.


Europas försäljningstillväxt på 1,7 % förklaras av prisökningar på 2,3% (prisinflation) och en minskning av antalet sålda enheter (försäljningsvolym) på 0,6 %.

Fem av de 20 länderna hade en negativ årstillväxt på årsbasis. Polen och Italien hade den sämsta utvecklingen (båda -2,3 %), följt av Storbritannien (-1,6%).

Jean-Jacques Vandenheede, European director of retail insights hos Nielsen, förklarar: “Den europeiska FMCG-marknaden är stabil, men fortfarande ganska svag. Även om alla länder utom Grekland har en prisinflation, så är detta inte tillräckligt för att kompensera för minskningen av försäljningsvolymerna i framförallt tre av de fem stora västeuropeiska marknaderna – Storbritannien, Tyskland och Italien.”

“Men trots två negativa kvartal i rad, förväntar vi oss ändå att volymerna ökar under nästa kvartal totalt sett, på grund av en sen påsk och allmän optimism kring fotbolls-VM.”

Prisinflation

Den nominella försäljningsökningen för snabbrörliga konsumtionsvaror förklaras av prisinflation, inte av ökade försäljningsvolymer. Den europeiska prisinflationen på FMCG-marknaden låg på 2,3 % på årsbasis under första kvartalet 2014. Fyra av de 20 europeiska länderna hade en prisinflation på över 3,0 % under fjärde kvartalet och det var bara Grekland som hade en deflation på årsbasis.

Volymer

Försäljningsvolymerna för den europeiska FMCG-marknaden sjönk under det första kvartalet 2014 med -0,6 % på årsbasis. Det var andra kvartalet i rad som vi såg minskade försäljningsvolymer. Av de 20 europeiska länderna som ingick i undersökningen var det över hälften (12) som noterade högre försäljningsvolymer, att jämföra med 8 av 21 länder under föregående kvartal.

Om Nielsen Growth Reporter

Nielsen Growth Reporter jämför värdetillväxt och försäljningstillväxt för snabbrörliga konsumtionsvaror i hela Europa. Rapporten baseras på försäljningsanalyser som Nielsen gör på 21 europeiska marknader och omfattar försäljningen i livsmedelsbutiker, stormarknader, lågprisbutiker och servicebutiker. Undersökningen baseras på bredast möjliga urval av produkter och sker löpande i alla dessa länder och försäljningskanaler.

Om Nielsen

Nielsen Holdings N.V (NYSE: NLSN) är ett globalt informations- och mätningsföretag med ledande marknadspositioner inom marknadsförings- och konsumentinformation, mätningar för TV och andra medier samt online-information och mobilmätningar. Nielsen finns representerat i ca 100 länder och har sitt huvudkontor i New York, USA och Diemen, Nederländerna. För mer information, besök www.nielsen.com.

Kontakt:

Maria Ringholm, Nordic Communication Manager, Nielsen [email protected], Tel. 08-453 25 25
Neil Beston, PR Director, UK & Europe, Nielsen [email protected] Tel: 020 3103 3959 Mob: 07770 644136