Pressrum

Den Europeiska Försäljningstillväxten För Snabbrörliga Konsumtionsvaror (fmcg) Faller Från Från 3,0 % Till 1,7 %

26 Februari, 2014 – Försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror i Europa under det fjärde kvartalet 2013 uppgick till endast +1,7 % på årsbasis, att jämföra med +3,0 % på årsbasis föregående kvartal (Q3 2013), enligt de senaste siffrorna från Nielsen.

Ökningen på 1,7 % förklaras av en prisinflation på 2,3 % – den lägsta nivån sedan första kvartalet 2011 – och en minskad försäljningsvolym på 0,6 %. Under de senaste fem åren har endast två kvartal haft en nominell försäljningstillväxt på mindre än 1,7 %.

Bland de 21 europeiska länderna som analyserades var det Turkiet som uppvisade den högsta nominella försäljningstillväxten på årsbasis under fjärde kvartalet (+7,9 %), följt av Portugal (+4,7 %) och Norge (+3,3 %). Av de fem stora västeuropeiska marknaderna var det Spanien (+ 1,7 %) som hade den högsta nominella försäljningstillväxten. Försäljningstillväxten för snabbrörliga konsumtionsvaror i Sverige uppgick till +2,4 % under det fjärde kvartalet 2013 på årsbasis, att jämföra med +4,0 % på årsbasis för tredje kvartalet.

Europas försäljningstillväxt på 1,7 % förklaras av prisökningar på 2,3 % (prisinflation) och en minskning av antalet sålda enheter (försäljningsvolym) på 0,6 %.

Sex av de 21 länderna hade en minskad försäljningstillväxt på årsbasis, att jämföra med bara fyra länder under föregående kvartal. Polen och Grekland (båda -1,2 %) minskade mest, följt av Tjeckien, Danmark och Irland (alla – 0,7 %).

Jean-Jacques Vandenheede, European director of retail insights hos Nielsen, förklarar: “Att de europeiska konsumenternas förtroende föll något under det sista kvartalet 2013 kom som en överraskning. Det var också förvånande att försäljningsvolymerna föll när prisinflationen nådde den lägsta nivån på nästan två år.

“I en tid när nästan en tredjedel av européerna byter till billigare livsmedelsmärken för att spara pengar, kommer branschen att försöka uppmuntra konsumenterna att köpa mer genom omfattande marknadsföring och försäljningskampanjer. Detta tillsammans med en lägre prisinflation tror vi kommer att göra att volymerna ökar under det andra kvartalet, med draghjälp av en sen påsk och allmän optimism kring fotbolls-VM. “

Prisinflation

Den nominella försäljningsökningen för snabbrörliga konsumtionsvaror förklaras av prisinflation – inte av ökade försäljningsvolymer. Den europeiska prisinflationen för snabbrörliga konsumtionsvaror under fjärde kvartalet var 2,3 % på årsbasis, att jämföra med 2,8 % under tredje kvartalet. Sju av de 21 europeiska länderna hade en prisinflation på över 3,0 % under fjärde kvartalet. Det vara bara Grekland och Schweiz som upplevde en deflation på årsbasis.

Volymer

Försäljningsvolymerna i Europa för snabbrörliga konsumtionsvaror sjönk under det fjärde kvartalet 2013 (-0,6 %) att jämföra med en ökning på 0,2 % under föregående kvartal. Av de 21 europeiska länderna som ingick i undersökningen var det mindre än hälften (8) som noterade högre försäljningsvolymer, att jämföra med 12 länder under föregående kvartal.

Om Nielsen Growth Reporter

Nielsen Growth Reporter jämför värdetillväxt och försäljningstillväxt för snabbrörliga konsumtions-varor i hela Europa. Rapporten baseras på försäljningsanalyser som Nielsen gör på 21 europeiska marknader och omfattar försäljningen i livsmedelsbutiker, stormarknader, lågprisbutiker och servicebutiker. Undersökningen baseras på bredast möjliga urval av produkter och sker löpande i alla dessa länder och försäljningskanaler.

Om Nielsen

Nielsen Holdings N.V (NYSE: NLSN) är ett globalt informations- och mätningsföretag med ledande marknadspositioner inom marknadsförings- och konsumentinformation, mätningar för TV och andra medier samt online-information och mobilmätningar. Nielsen finns representerat i ca 100 länder och har sitt huvudkontor i New York, USA och Diemen, Nederländerna. För mer information, besök www.nielsen.com.

Kontakt:

Maria Ringholm, Nordic Communication Manager, Nielsen maria.ringholm@nielsen.com, Tel. 08-453 25 25
Neil Beston, PR Director, UK & Europe, Nielsen neil.beston@nielsen.com Tel: 020 3103 3959 Mob: 07770 644136