Pressrum

Svenskarna Ser Fortsatt Positivt På Sin Egen Ekonomi Men Håller I Plånboken

Svenskarna är näst efter Danmark mest optimistiska i Europa när det gäller sin privatekonomi men ser inte lika ljust på utsikterna att kunna köpa vad de vill och behöver. Det visar Nielsens senaste rapport om konsumtionsvanor och konsumenternas syn på arbetsmarknaden och ekonomin för fjärde kvartalet 2013.

10 Februari, 2014 – 55 procent av de svenska konsumenterna ser positivt på sin egen ekonomi, samtidigt som 56 procent säger att de helst inte vill göra av med pengar. Dessutom föredrar 46 procent att spara de pengar som blir över. 17 procent säger att de inte har några pengar över efter att nödvändiga utgifter är gjorda.

Svenskarna är fortfarande pessimistiska vad gäller arbetsutsikterna. 68 procent anser att situationen på arbetsmarknaden kommer att vara dålig/mindre bra de kommande 12 månaderna.

Ekonomin är fortsatt den främsta oroskällan bland svenska konsumenter (31 %), följt av oron för hälsa (21%) och barnens utbildning och/eller välfärd (18 %).

46 procent av de svenska konsumenterna säger att de har vidtagit åtgärder för att spara på hushållets utgifter, där de främst spenderat mindre pengar på kläder (53 %), hämtmat (47 %) och underhållning utanför hemmet (43 %).

Det globala konsumentförtroendet ligger stabilt på 94 för tredje kvartalet i rad, men köpviljan har minskat till samma nivå som fjärde kvartalet 2012. Mer än hälften (56 %) av de globala konsumenterna anser att de fortfarande befinner sig i lågkonjunktur och så även svenskarna (53 %). Dock ligger vi långt under genomsnittet i Europa där motsvarande siffra är 70 procent.

”Under hela 2013 har konsumenterna världen över förhållit sig avvaktande då den globala arbetslösheten visat få tecken på förbättring under året”, säger chefsekonom Venkatesh Bala på Cambridge Group, som ingår Nielsen. ”Återhämtningen går fortsatt väldigt långsamt och försvåras ytterligare av att konsumenterna kämpar med små disponibla inkomster efter betalning av de nödvändiga utgifterna. Under 2014 förväntas en bättre prognos, men den långsamma utvecklingen kommer att fortgå tills arbetslöshetsnivåerna förbättrats markant och lönerna har ökat i linje med stigande kostnader.”

”Utvecklingsmarknaderna har avtagande tillväxt och svagare utsikter när de konkurrerar om investeringar och ekonomiska resurser i takt med att industriländerna återhämtar sig”, säger Bala. ”Konsumenter som drabbats av lågkonjunkturen och kämpar med ökande levnadsomkostnader tvekar att konsumera före semestern och behåller istället sina pengar i plånboken.”

I Europa föll konsumentförtroendet i 18 av 32 marknader under fjärde kvartalet 2013.Dock noterade regionens största ekonomi Tyskland ett förtroendeindex på 95, tre punkter högre än tredje kvartalet.

”Europa har stabiliserats, men står inför en lång och slingrig väg till ekonomisk återhämtning”, säger Bala. ”Även om utvecklingen går smärtsamt långsamt är pessimismen i regionen relativt bättre än för ett år sedan, då många av Europas viktigaste ekonomier slog sitt bottenrekord.”

Nielsens globala undersökning genomfördes i november 2013 bland 30 000 Internetanvändare i 60 länder. Konsumentförtroendenivåer över och under ett index på 100 visar olika grader av optimism eller pessimism. I den senaste undersökningen ökade konsumentförtroendet med 43 procent på de marknader som mäts av Nielsen, jämfört med 57 procent för tredje kvartalet. Konsumentförtroendet i Sverige ökade med tre punkter till 85.

Om Nielsen

Nielsen Holdings N.V (NYSE: NLSN) är ett globalt informations- och mätningsföretag med ledande marknadspositioner inom marknadsförings- och konsumentinformation, mätningar för TV och andra medier samt online-information och mobilmätningar. Nielsen finns representerat i ca 100 länder och har sitt huvudkontor i New York, USA och Diemen, Nederländerna. För mer information, besök www.nielsen.com.

Kontakt:

Maria Ringholm, Nordic Communication Manager, Nielsen maria.ringholm@nielsen.com, Tel. 08-453 25 25