Pressrum

Svenskarna oroar sig för jobben

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”Press”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:4,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Svenskarna oroar sig för jobben. Det visar en studie gjord av Nielsen, där 30 000 personer från 60 länder svarat på frågor om jobb, ekonomi och framtidstro. 65 procent av svenskarna är pessimister när det gäller utsikter på arbetsmarknaden under de kommande tolv månaderna, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal.

På frågan som vad man oroar sig mest för svarar en fjärdedel av svenskarna den egna ekonomin. Hälften
(53 %) anser även att de inte kommer att ha råd att konsumera som de vill och skulle behöva under det kommande året.

Det här oroar sig svenskarna över:

1. Ekonomin 25 %
2. Immigration 18 %
3. Brottslighet 18 %
4. Terrorism 16 %
5. Hälsan 14 %

Rapporten visar också att Sverige sjönk med en procentenhet på Nielsens konsumentförtroendeindex under tredje kvartalet 2015. Från 88 enheter kvartal två till 87 enheter kvartal tre 2015.

Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin. Studien ger ett sammanvägt index över konsumenters förtroende, Consumer Confidence Index. Index 100 motsvarar ett värde halvvägs mellan ”bra” och ”inte så bra”.
 
Läs mer i den globala rapporten, Q3 2015 Consumer Confidence Report.