Pressrum

Svenskarna oroar sig över ekonomin

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”PRESSRUM”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Det som svenskarna oroar sig mest över är sin ekonomi och allt färre prioriterar att betala av sina lån, det visar en studie gjord av Nielsen där 30 000 personer från 60 länder svarat på frågor om jobb, ekonomi och framtidstro kring sin privata konsumtion.

Det är drygt en fjärdedel (27 %) av svenskarna som uppger att det som oroar dem mest är ekonomin och 17 procent uppger att de inte har några pengar över sedan de betalat det nödvändigaste. Drygt fyra av tio (42 %) väljer att spara de pengar som blir över efter de nödvändigaste utgifterna. Bara 18 procent väljer att betala av sina skulder. Det är en minskning med fyra procentenheter jämfört med förra kvartalet då 22 procent uppgav att de prioriterade att betala på sina lån.

Rapporten visar även att konsumentförtroendeindex för Sverige ökade något, från 85 enheter i kvartal fyra 2014, till 87 i första kvartalet i år. Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin. Studien ger ett sammanvägt index över konsumenters förtroende, Consumer Confidence Index. Index 100 motsvarar ett värde halvvägs mellan ”bra” och ”inte så bra”.

Läs mer i den globala rapporten.