Pressrum

Svenskarna oroas inte av den globala uppvärmningen

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”pressrum”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Klimatkonferensen i Paris håller på några dagar till och medierna fylls varje dag med rapportering om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Men det är få svenskar som bekymrar sig om ämnet. Det visar en studie gjord av Nielsen, där 30 000 personer från 60 länder svarat på frågor om bland annat framtidstro under varje kvartal.

På frågan om vad som är deras största oro inför framtiden svarade bara sex procent av svenskarna i septembermätningen att de är bekymrade över den globala uppvärmningen. Indier och amerikaner är de som oroar sig mest för den globala uppvärmningen. Tolv procent av indierna och tio procent av amerikanarna uppger att de känner sig oroliga.

– Våra mätningar visar att det är få svenskar som visat någon större ängslan över klimatuppvärmningen de senaste åren, säger ÅsaBritt Hermansson, vd på Nielsen i Sverige. Det ska bli intressant att se om den pågående klimatkonferensen i Paris kommer att påverka svenskarnas attityder.

Det här oroar sig svenskarna över:

1. Ekonomin 25 %
2. Immigration 18 %
3. Brottslighet 18 %
4. Terrorism 16 %
5. Hälsan 14 %
..
Globala uppvärmningen 6 %

Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor, konsumenternas förtroende och framtidstro för arbetsmarknaden och ekonomin.