Pressrum

Svenskarna prioriterar att spara

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”PRESSRUM”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

När svenskarna betalat det nödvändigaste så väljer man att prioritera sparandet, det visar en studie gjord av Nielsen där 30 000 hushåll fått svara på frågor om jobb, ekonomi och framtidstro kring sin privata konsumtionen.

Drygt fyra av tio svenska hushåll svarar att det viktigaste är att spara pengar, därefter kommer heminredning, semester, kläder och att betala av sina lån. En sjättedel (16 %) uppger att de inte har några pengar över sedan de betalat det mest nödvändiga.

• Drygt fyra av tio (43 %) spararar
• Tre av tio (30 %) lägger pengar som blir över på heminredning
• Tre av tio (29 %) lägger pengar på semester
• En fjärdedel (25 %) lägger pengar på kläder
• Drygt två av tio (22 %) betalar av sina lån

Av rapporten framgår också att det som svenskarna oroar sig mest för under det kommande halvåret är ekonomin, hälsan och om de kommer att få behålla jobbet.

Rapporten visar även att under det fjärde kvartalet 2014 sjönk Sverige på Nielsens konsumentförtroendeindex. Från 90 enheter kvartal tre till 85 kvartal fyra.

Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin. Studien ger ett sammanvägt index över konsumenters förtroende, Consumer Confidence Index. Index 100 motsvarar ett värde halvvägs mellan ”bra” och ”inte så bra”.

Läs mer i den globala rapporten.