Pressrum

Ökad oro över immigration bland svenskar

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”PRESSRUM”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Svenskarna känner en allt större oro för immigrationen. Det framgår av en rapport från Nielsen där 30 000 personer från över 60 länder har svarat på frågor om jobb, ekonomi och framtidstro. För första gången sedan 2008 är det inte ekonomin som svenskarna säger sig vara mest oroliga över.

Nu uppger nästan tre av tio (28 %) att det är immigrationen som bekymrar dem mest, vilket är en ökning med hela tio procentenheter jämfört med kvartalet innan och 18 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Den genomsnittlige EU-medborgaren uppger dock att det är terrorism som oroar dem mest.

Drygt sex av tio (62 %) anser också att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Även här har det skett en stor förändring jämfört med föregående kvartal, då mindre än hälften ansåg att Sverige var i recession.

Det här oroar sig svenskarna mest över:

1. Immigration 28 % (18 % Q3 2015 och 9 % Q4 2014 )
2. Ekonomin 22 % (25 % Q3 2015 och 25 % Q4 2014)
3. Terrorism 15 % (16 % Q3 2015 och 7 % Q4 2014)
4. Brottslighet 14 % (18 % Q3 2015 och 12 % Q4 2014)
5. Anställningstrygghet 11 % (14 % Q3 2015 och 14 % Q4 2014)

Rapporten visar också att Sverige sjönk med en enhet på Nielsens konsumentförtroendeindex under fjärde kvartalet 2015. Från 87 enheter kvartal tre till 86 enheter kvartal fyra 2015.

Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin. Studien ger ett sammanvägt index över konsumenters förtroende, Consumer Confidence Index. Index 100 motsvarar ett värde halvvägs mellan ”bra” och ”inte så bra”.

Ladda ner den globala rapporten.