Pressrum

Svenskarna prioriterar sparande högst i Europa

Svenskarna är mest benägna bland alla européer att spara resterande delen av sin inkomst efter att ha betalat nödvändiga levnadskostnader. Det framgår av en rapport gjord av Nielsen, där 30 000 personer från över 60 länder svarat på frågor om jobb, ekonomi och framtidstro kring sin privata konsumtion.

Undersökningen visar att 48 procent av svenskarna väljer att spara de pengar som blir över efter att ha betalat levnadskostnader som hyra, amortering, mat, dagisavgift och liknande. Bara Tjeckien uppvisar en lika hög siffra. Genomsnittet i Europa är 36 procent.

Det framgår även att allt färre svenskar anser att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Under förra kvartalet (Q4 2015) hävdade 62 procent att så var fallet, nu menar hälften (50%) att Sverige är i lågkonjunktur. I stället har nu hälften (51%) av svenskarna en positiv attityd till hur deras privatekonomi kommer se ut under året, vilket är 11 procentenheter över EU-genomsnittet.

Topp 10 som har en positiv attityd till sin privatekonomi under 2016:
1. Tjeckien 58 %
2. Danmark 56 %
3. Österrike 56 %
4. Schweiz 55 %
5. Rumänien 55 %
6. Irland 53 %
7. Tyskland 52 %
8. Storbritannien 52 %
9. Sverige 51 %
10. Nederländerna 49 %

EU-genomsnittet 40 %

Rapporten visar också att Sverige även detta kvartal hamnar på 86 i Nielsens konsumentförtroendeindex. Motsvarande siffra hos EU-genomsnittet är 78.

Nielsen genomför varje kvartal en global undersökning som ger inblick i konsumtionsvanor och konsumenternas förtroende för arbetsmarknaden och ekonomin. Studien ger ett sammanvägt index över konsumenternas förtroende, Consumer Confidence Index. Index 100 motsvarar ett värde halvvägs mellan ”bra” och ”inte så bra”.

Ladda ner den globala rapporten här.