Udalosti

Webinar: What’s Next Starts Now!

Prezentujúci:Regan Leggett, Executive Director, Thoughts Leadership & Foresight, Nielsen
{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”isParent”:”true”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”events”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Trvanie: 1 hodina

Účastnícky poplatok: Bezplatne

Hashtag: #whatsnextstartsnow

Tempo zmien sa zrýchľuje a mnohé organizácie sa už snažia predvídať, ako bude vyzerať prostredie, v ktorom podnikajú, v období najbližších 5 až 10 rokov. Zmeny môžeme očakávať z rôznych oblastí, od legislatívy a demografie až po technologické faktory. Avšak je na organizáciách, aby začali už teraz diskusie o tom, ako tieto zmeny ovplyvnia ich podnikanie a maloobchod ako aj spotrebiteľské prostredie.   

Pripojte sa na webinár a vypočujte si názory Regana Leggeta na to, ako môžu na túto tému spoločnosti začať diskutovať, aké zmeny očakávať, čo to bude znamenať pre ich biznis a aké nástroje môžu využiť na “otestovanie” budúceho podnikateľského prostredia.

Hlavné body:

  • Porozumenie toho, ako zmeny ovplyvňujú plánovanie v strednodobom a dlhodobom horizonte
  • Používanie týchto zmien na rozvoj strategického smerovania
  • Ukážka toho, ako budúce nástroje môžu byť použité na “otestovanie” budúceho podnikateľského prostredia.