Insights

Biopotraviny rastú, ale stále tvoria málo významnú časť nákupného koša
Novinky

Biopotraviny rastú, ale stále tvoria málo významnú časť nákupného koša

Zaujímavou kapitolou súčasného stravovania je často diskutovaná téma tzv. biopotravín alebo organických potravín, ktorá súvisí so zmenou životného štýlu, bližším záujmom o to, čo jeme, ako aj vnímaním vyššej kvality týchto potravín. Na rýchlo zvyšujúci sa záujem zo strany spotrebiteľov reaguje trh vznikom rôznych špecializovaných obchodov s biopotravinami ako aj výrobcovia, ktorí obohacujú svoje produktové portfólio o alternatívnu ponuku. V reakcii na bio trend rovnako aj obchodníci prisudzujú vyššiu pozornosť týmto produktom a vyčleňujú tak vo svojich predajniach osobitné priestory a kútiky, aby umožnili svojim zákazníkom vyššie pohodlie pri nákupe bioproduktov. Ako sa darí bio segmentu v maloobchode z pohľadu medziročného porovnania?

Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen presiahli tržby za biopotraviny* v posledných 12 mesiacoch (od mája 2017 do apríla 2018) 25 miliónov eur s medziročným rastom o 8 %. Bio segment v maloobchodných predajniach s potravinami a zmiešaným tovarom a v drogériách však stále tvorí necelé percento (0,83 %) z celkového obratu potravinárskeho košíka a jeho podiel sa za posledné roky len mierne zvyšuje. Aj keď rastie v tržbách medziročne rýchlejšie ako celý kôš potravinárskych kategórií, jeho rast sa za posledný rok oproti predošlému obdobiu spomalil, pod čo sa podpísal slabší úvod roka 2018. Pre porovnanie, tržby za celý potravinový kôš rástli za prvé štyri mesiace tohto roka o necelé 4 %, bio segment len o 0,4 %.

*pozn. bio segment balených potravín bez tzv. fresh potravín ako napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina, mäso…

Tržby za bio segment potravín v 1000 eur:

Máj 2016- apríl 2017     23 475

Máj 2017- apríl 2018     25 265

Medziročná % zmena         8 %

Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie, bez špecializovaných predajní. Zdroj: Nielsen

Obratovo najvýznamnejšie bio segmenty sú v kategóriách detská hotová výživa, kde bio produkty tvoria až desatinu z celkových tržieb kategórie a dosiali ročný obrat vo výške 2,7 miliónov eur. Nasleduje trvanlivé mlieko a kuchynské oleje, obe kategórie s podielom bio segmentu 8 % z tržieb a s celkovým obratom bio produktov okolo 2 milióny eur. Do top 5 kategórií sa zaradili aj jogurty a trvanlivé rastlinné mlieka.

5 kategórií s najvyššími tržbami v BIO segmente:

1.      Detská hotová výživa              2,7 mil eur

2.      Trvanlivé mlieko                      2,0 mil eur

3.      Kuchynské oleje                      1,9 mil eur

4.      Jogurty                                     1,7 mil eur

5.      Trvanlivé rastlinné mlieko       1,5 mil eur

Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie, bez špecializovaných predajní. Máj 2017 – apríl 2018. Zdroj: Nielsen

A akú časť tvorí bio segment v rámci jednotlivých kategórií? Najväčšie zastúpenie bio produktov v rámci porovnávaných kategórií (t.j. kategórie s ročným obratom väčším ako pol milióna eur) nájdeme v trvanlivom rastlinnom mlieku, kde až 36 % z celkových tržieb tejto kategórie putuje na bio produkty. Nasledujú detské kategórie: suchá strava s podielom bio 29 %, detská hotová výživa s podielom 22 % a v detskom sušenom mlieku si ukrajujú bio produkty 12 % z obratu celej kategórie.

5 kategórií s najvyšším podielom BIO segmentu (*zahrnuté kategórie s obratom za BIO vyšším ako 0,5 milióna eur):

1.      Trvanlivé mlieko                                                                           36 %

2.      Detská suchá strava (instantné detské kaše, atď.)                   29 %

3.      Detská hotová výživa (ovocné a zeleninové príkrmy, atď.)      22 %

4.      Detské sušené mlieko                                                                  12%

5.      Bylinný čaj                                                                                      6 %

Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

+ drogérie, bez špecializovaných predajní. Máj 2017 – apríl 2018. Zdroj: Nielsen

BIO PRIVÁTKY VÝRAZNE POSILŇUJÚ

            Zaujímavosťou bio segmentu je postavenie privátnych značiek: kým podiel privátnych značiek z koša potravinárskych kategórií viac menej stagnuje na úrovni približne 22 %, v bio segmente sa tržby za vlastné značky potravinárskych aj drogistických reťazcov tešia výraznému medziročnému nárastu o 26 %. Už pred rokom generovali bio privátky viac ako tretinu z obratu celého bio potravinárskeho koláča, a v poslednom roku sa ich podiel vyšplhal až na 42 %. Hoci bio privátky razia úspech, je zrejmé, že časť “značkových” výrobcov bio produktov zaznamenala straty, keďže celá skupina bio potravín rástla pomalšie. Celkové lepšie postavenie privátnych značiek v bio segmente potvrdzuje fakt, že drahšie bio produkty sa pre spotrebiteľov stávajú cenovo lákavejšími pod hlavičkou privátky, kým v štandardných potravinových kategóriách značkové produkty výrazne viac promujú a cenovo sa približujú privátnym značkám.