Insights

Rýchla doba prináša pohodlné stravovanie
Novinky

Rýchla doba prináša pohodlné stravovanie

Raňajky preferujeme v domácom pohodlí, ale obedy a večere nahrádzame jedlom mimo domova

S rastúcim internetovým pripojením, urbanizáciou, rýchlym životným štýlom a hektickou pracovnou dobou rastie dopyt spotrebiteľov po pohodlných riešeniach, ktoré nám uľahčujú život viac než kedykoľvek predtým. Podľa najnovšej správy Nielsen „Hľadanie pohodlia“ hrá zaneprázdnený životný štýl a rastúca prepojenosť čoraz dôležitejšiu úlohu aj v nákupných rozhodnutiach a stravovacích návykoch. Spotrebitelia vyhľadávajú produkty a služby, ktoré im zjednodušujú život a šetria čas, napríklad jedlo so sebou, využívanie reštauračných služieb, donáška jedla domov a do práce či snacky.

Z údajov správy Nielsen vyplýva, že obedy a večery sú jedlá, ktoré budú najpravdepodobnejšie nahrádzané stravovaním mimo domu. Andrea Vozníková, CMI & Shopper Leader ČR/SR, dopĺňa pohľad na slovenského spotrebiteľa: „Drvivá väčšina Slovákov raňajkuje doma (až 98 %), vo východnej Európe je tento trend o niečo menší (94 %), celosvetovo dokonca spotrebitelia raňajkujú doma ešte menej (84 %). Avšak pri obedovaní doma platí opačný trend, keď v porovnaní s východnou Európou i celosvetovým priemerom takmer 8 z 10 Slovákov obeduje mimo domova. Avšak posledné jedlo dňa konzumuje iba tretina Slovákov mimo domova, kým napríklad v Česku je to takmer polovica spotrebiteľov.“

Zaujímavosťou slovenského trhu je z hľadiska typu navštíveného stravovacieho zariadenia vysoké percento respondentov (77 %), ktorí deklarovali neformálne posedenie mimo domova v posledných 6 mesiacoch, čo je najviac v rámci krajín V4 a výrazne viac ako je európsky priemer (47 %). Na druhej strane menej ako v okolitých krajinách konzumovali slovenskí respondenti jedlá so sebou z prevádzok rýchleho občerstvenia alebo pouličného predaja (36 %) a tiež výrazne menej – len 7 % respondentov – navštívilo za posledný polrok reštauráciu, kým európsky priemer dosahuje 31 %.

Celosvetovo rastie aj obľuba donášky jedla domov ako alternatívy rýchleho stravovania. Využíva ju až tretina svetových spotrebiteľov, pred dvomi rokmi to bolo 31 %. „Vo východnej Európe je tento trend miernejší (26 %), avšak pri bližšom pohľade vidíme výrazné rozdiely v spotrebiteľských návykoch v porovnaní s okolitými krajinami v rámci V4. Až 35 % slovenských respondentov uvádza, že využíva donášku jedla domov, čím Slovensko vyčnieva nad východoeurópskym priemerom. Pre porovnanie u českých susedov je to len 22 % respondentov,“ uvádza Andrea Vozníková.

SNACKY AKO NÁHRADA JEDLA?

„V posledných rokoch sledujeme trend náhrady jedál tzv. snackmi, čo už nie sú len sladkosti, ale často aj plnohodnotnejšie náhrady menších jedál,“ hovorí o stravovacích trendoch Andrea Vozníková. Z aktuálnej správy Nielsen vyplýva, že hlavne raňajky sú nahrádzané snackmi. Viac ako polovica (52 %) celosvetových spotrebiteľov preferuje snack ako náhradu raňajok, vo východnej Európe sú snacky na raňajky tiež obľubou u približne polovice respondentov (49 %). Na Slovensku je raňajkový snack preferenciou u 45 % spotrebiteľov, v Česku a Maďarsku sú snacky konzumované ráno menšími favoritmi (CZ: 41 %, HU: 30 %).

O SPRÁVE SPOLOČNOSTI NIELSEN „HĽADANIE POHODLIA“ 

Správa spoločnosti Nielsen „Hľadanie pohodlia“ sa zameriava na meniace sa potreby spotrebiteľov na celom svete, konkrétne na faktory ovplyvňujúce rastúcu potrebu spotrebiteľov po pohodlnom nakupovaní, ako je vysoká hustota obyvateľstva v mestách, predlžujúci sa čas dochádzania do práce a meniace sa role v našej spoločnosti. Na celom svete spotrebitelia potrebujú a vyhľadávajú rôzne druhy pohodlia – či už je to jednoduchosť, úspora času alebo vhodnosť. Správa prepája perspektívy z globálneho a regionálneho pohľadu s niekoľkými špecifikami konkrétnych krajín a poukazuje na podobnosti ako aj rozdiely v celosvetových trendoch hľadania pohodlia. Výsledky štúdie sú založené na odpovediach viac ako 30 000 respondentov s online prístupom v 64 krajinách sveta, v ktorých je internetová penetrácia minimálne 60 % alebo online populácia dosahuje minimálne 10 miliónov respondentov. Vzorka respondentov je v každej krajine zostavená reprezentatívne z hľadiska veku a pohlavia.