Insights

Začala sezóna opaľovacej kozmetiky
Novinky

Začala sezóna opaľovacej kozmetiky

Dopyt po opaľovacej kozmetike z roka na rok rastie. Na jednej strane povedomie spotrebiteľov o ochrane pred slnečným žiarením, na druhej strane však na spotrebu do veľkej miery vplýva zvyšujúci sa počet zájazdov za slnkom k moru a do exotických krajín. Z dostupných minuloročných štatistík vidíme výrazný nárast obľuby slovenských turistov stráviť dovolenku v najpopulárnejších destináciách Chorvátska, Grécka, Španielska, Talianska ako aj ázijských krajín. Takýto trend sa spolu s priaznivými ekonomickými ukazovateľmi a rastúcimi príjmami premietol do nárastu predaja opaľovacej kozmetiky v maloobchodných predajniach potravín a drogériách, a to aj napriek medziročnému navýšeniu priemernej ceny o 4 %. Za posledných 12 mesiacov sa v týchto predajniach predalo viac ako jeden milión kusov opaľovacej kozmetiky, ktorá zahŕňa prípravky na opaľovanie, po opaľovaní, aj samoopaľovacie produkty. Spotreba tak zaznamenala medziročný nárast o 16 % a z hľadiska tržieb sledujeme ešte vyšší nárast o vyše 20 % na ročné tržby vo výške 5,5 milióna eur. Predaj opaľovacej kozmetiky sa takýmito dvojcifernými nárastmi v objemoch aj v tržbách výrazne odlišuje od celého drogistického košíka, ktorý medziročne zaznamenal objemový rast len 1,8 % a v maloobchodných tržbách o 4,6 %.

SEZÓNNE NAJSILNEJŠÍ MESIAC JÚN.
POSILŇUJÚ PREDAJE MIMO SEZÓNY

Práve sa začal sezónne najsilnejší mesiac roka jún, ale aj ďalšie mesiace júl spolu s augustom sa radia do troch najsilnejších mesiacov roka. V predprázdninovom mesiaci jún sa predá až jedna tretina celoročných nákupov. Zaujímavosťou je však rastúci trend nákupu v sezónne slabých mesiacoch november až február – kým pred tromi rokmi tvorila spotreba počas týchto mesiacov 1,9 % z celoročnej spotreby, pred dvomi rokmi 2,5 % a v roku 2017 3,4 %. Svedčí to o tom, že jesenné a zimné zájazdy do exotických, slnečných krajín si získavajú u slovenských turistov stále väčšiu obľubu.

DOMINUJÚ PRÍPRAVKY NA OPAĽOVANIE.
NAJRÝCHLEJŠIE RASTIE SEGMENT SAMOOPAĽOVACÍCH PRÍPRAVKOV

Z pohľadu hlavných segmentov dominujú prípravky na opaľovanie, ktoré tvoria viac ako 80 % z tržieb celej opaľovacej kozmetiky. Ich tržby rástli o takmer 20 %, avšak najrýchlejšie rástli menšie segmenty. Kým na prípravky na opaľovanie minuli slovenskí spotrebitelia o štvrtinu viac, tak najmenší segment samoopaľovacích prípravkov, ktorého tržby tvoria len okolo 3 % z koláča opaľovacej kozmetiky, rástol najdynamickejšie v porovnaní s dvomi väčšími segmentmi (+ 42 %).

PREFEROVANÝ JE FAKTOR 30. 
VÝRAZNE SA DARÍ NAJVYŠŠÍM FAKTOROM

Najviac preferovaný ochranný faktor pri produktoch na opaľovanie je faktor 30, nasledujú ho v top trojke faktor 20 a 50 / 50+. A práve tretí najpredávanejší faktor 50 a faktor 50+ dokázali medziročne narásť najvýraznejšie, a��to až takmer o tretinu.

Faktory z hľadiska hodnotového podielu:

  1. Faktor 30 (28 %)                  
  2. Faktor 20 (21 %)                   
  3. Faktor 50 / 50+ (20 %)          
  4. Faktor 6 (13 %)      
  5. Faktor 15 (8 %)         
  6. Faktor 10 (8 %)     
  7. Ostatné (2 %)

DOMINANTNÝM MIESTOM NÁKUPU SÚ DROGÉRIE

Najvýznamnejším miestom maloobchodného nákupu sú drogérie, kde sa realizuje viac ako polovica všetkých nákupov opaľovacej kozmetiky. Počas posledného roka zinkasovali až o viac ako 0,5 milióna eur viac než predchádzajúci rok, čo predstavuje nárast o 22 %. Opaľovacej kozmetike sa darí aj na trhu hypermarketov a supermarketov. V predajniach nad 400 m2 došlo k nárastu tržieb o 344 tisíc eur a na druhej strane, najmenej významný predajný kanál malých predajní do 400 m2 zaznamenal menší nárast o 31 tisíc eur.

O SPOLOČNOSTI NIELSEN

Nielsen je globálna výskumná a analytická spoločnosť, ktorá poskytuje najkomplexnejší a najdôveryhodnejší pohľad na trhy a spotrebiteľov celého sveta. Náš prístup prepájajúci Nielsen dáta s ďalšími zdrojmi informácií umožňuje klientom na celom svete pochopiť, čo sa deje práve teraz, čo sa bude diať v budúcnosti a ako najlepšie tieto znalosti využiť.

Už viac ako 90 rokov Nielsen poskytuje dáta a analýzy založené na vedeckom prístupe a inováciách. Neustále vyvíjame nové spôsoby riešenia najdôležitejších otázok spoločností pôsobiacich v oblasti maloobchodu, médií a reklamnom priemysle. Nielsen je súčasťou indexu S& P 500 a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, čím pokrýva viac než 90 % svetovej populácie.