Insights

Pracie prosriedky a aviváže kupujeme v akciách
Novinky

Pracie prosriedky a aviváže kupujeme v akciách

Na pracie prostriedky míňajú slovenskí spotrebitelia viac. Tržby medziročne narástli o takmer 1,3 milióna eur na úroveň 64,3 miliónov eur ročne, čo predstavuje rast o dve percentá. Vývoj ovplyvnili hlavne vyššie tržby za tekuté a gélové formy pracích prostriedkov, ako aj dvojciferný medziročný nárast tržieb kapsúl a gélových tabliet. Naopak, klesá spotreba aj tržby za kedysi tradičné práškové formy, u ktorých sledujeme dlhodobý pokles.

Podobne ako za pracie prostriedky, aj za aviváže míňame v medziročnom porovnaní viac, dokonca rast tržieb zaznamenal až 7 %. Na aviváže spotrebitelia na slovenskom trhu minuli o 1,6 milióna eur viac ako rok predtým a celkovo sa tržby vyšplhali na takmer 24 miliónov eur

Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen dosahujú celkové tržby za pracie prostriedky a aviváže za posledných 12 mesiacov (október 2017 až september 2018) hodnotu vyše 88 miliónov eur ročne a sú najväčšou skupinou v rámci drogistických kategórií. Obe kategórie sú dlhodobo charakteristické extrémne vysokým podielom predajov realizovaných v promóciách, teda v cenových či letákových akciách a sú dokonca „najpromovanejšie“ drogistické kategórie na slovenskom maloobchodnom trhu. Približne dve tretiny z celkových tržieb vo väčších formátoch predajní s potravinami a zmiešaným tovarom a v drogériách tvoria predaje v zľave, kým priemerný podiel promočných predajov v iných drogistických kategóriách je oveľa nižší. Vzhľadom na časté akciové ponuky si slovenskí spotrebitelia radi počkajú na zľavu a kúpia „značkový“ produkt – pracie prostriedky aj aviváže sú totiž typickými predstaviteľmi značkových produktov, keď len okolo 6 % z celkových tržieb putujú na produkty privátnych značiek, pričom podiel privátnych značiek v priemernej kategórií drogistického koša je 22 %.

Slovenskí spotrebitelia preferujú nakúp pracích prostriedkov aj aviváží v „potravinových“ typoch predajní, kde sa produkty častejšie predávajú v zľave. Svedčí o tom fakt, že nižšie percento tržieb oboch kategórií sa realizuje v drogériách – približne 21 %, kým priemer z drogistických kategórií je okolo 35 %. Je však nutné dodať, že síce dominujú predaje v hyper a supermarketoch, silnie pozícia drogérií, kam sa z roka na rok presúva väčšia časť tržieb – a to platí nielen pre pracie prostriedky a aviváže, ale aj drogistický kôš ako celok.

Tekuté a gélové pracie prostriedky najpopulárnejšie nadpriemerne sa darí kapsulám a gélovým tabletám

Z pohľadu druhu sú dlhodobo najviac preferovanými pracími prostriedkami tekuté a gélové formy, ktoré tvoria skoro polovicu z celkových tržieb: spotrebitelia na slovenskom trhu na ne minú 4,50 z 10 eur. Významnosť tekutých a gélových foriem postupne rastie na úkor klesajúcich práškov, ktorých spotreba výrazne klesá z roka na rok, medziročne približne o 724 ton a ich tržby klesajú o 5 %. Prášky sú druhou najpredávanejšou formou pracích prostriedkov s podielom 36 %. Svoju pozíciu upevňuje menší segment kapsúl a gélových tabliet (podiel 19 % z koláča tržieb), o čom svedčí medziročný rast ich tržieb o 10 % a v absolútnom meradle je to nárast až o 1,1 miliónov eur. Na tieto meniace sa trendy reagujú aj výrobcovia, ktorí rozširujú portfólio o ďalšie nové výrobky v radoch kapsúl a tabliet. Novinky pribúdajú aj v segmente tekutých gélov, kde je vzhľadom na veľkosť kategórie širšia ponuka.

Z hľadiska starostlivosti o farbu Slováci stále najviac obľubujú „univerzálne“ pracie prostriedky bez špeciálneho určenia ochrany farby oblečenia – tie tvoria 46 % z koláča tržieb. Druhú priečku si udržiavajú pracie prostriedky na farebné oblečenie (tvoria takmer 40 %) a najobľúbenejšiu trojicu uzatvára segment na biele & farebné oblečenie s podielom 6 %.