Insights

Nielsen: Chladený Mliečny Segment V roku 2017
Novinky

Nielsen: Chladený Mliečny Segment V roku 2017

Mliečny segment potravín bol v roku 2017 hlavným ťahúňom navýšenia tržieb v slovenskom maloobchode. Z aktuálnych maloobchodných údajov spoločnosti Nielsen vyplýva, že v minulom roku nakúpili slovenskí spotrebitelia viac ako 173 tisíc ton chladených mliečnych výrobkov. Oproti roku 2016 sa spotreba mierne zvýšila o 1,2 %, a to aj napriek navýšeniu cien, ktoré zároveň zintenzívnilo nárast v oblasti tržieb. V minulom roku sa tak suma vynaložená na tento segment vyšplhala na viac ako 600 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 9,3 % oproti predchádzajúcemu roku.

V reakcii na maslovú krízu vzrástla priemerná cena najrýchlejšie v segmente masiel. Medziročne došlo k zvýšeniu ceny tejto komodity o takmer polovicu (+47 %). Po výraznom zdražení masla došlo k nárastu spotreby margarínov a zmesných tukov. Tie mali pred dvomi rokmi klesajúci trend, avšak časť spotrebiteľov sa po „maslovej“ kríze preorientovala na túto lacnejšiu alternatívu. Margarínom a zmesným tukom sa podarilo zvýšiť objem predajov o 5 %, stále však nedokázali vykompenzovať straty masla. Naopak, najmenej rástla medziročne cena mliečnych nápojov (+3 %).

Z hľadiska tržieb spotrebitelia najviac utratia za syry, ktoré tvoria viac ako tretinu z celkových výdajov na čerstvé mliečne výrobky. Ich priemerná cena je dlhodobo jednou z najvyšších zo všetkých mliečnych výrobkov na úrovni 7,6 €/kg. Hlavnými ťahúňmi sú tavené syry a syry v bloku. Najväčším syrovým „skokanom“ je však kategória pletených syrov a prúžkov, ktorá hodnotovo aj objemovo medziročne vzrástla o takmer štvrtinu a jej priemerná cena atakuje úroveň 10 eur/kg.

Druhé a tretie miesto vo výdavkoch na chladený mliečny segment tvoria jogurty (16 %) a maslá (14 %).

Pri pohľade na objemový koláč však práve jogurty dlhodobo tvoria jeho najväčšiu časť (22 %), a to aj napriek medziročnému poklesu spotreby o 1,4 %. Druhú priečku obsadilo čerstvé mlieko (20 %), ktorého spotreba, na rozdiel od jogurtov, výrazne narástla až o 10 %, jeho tržby dokonca o 20 %. Vyššia spotreba je ťahaná predovšetkým nárastom neochuteného čerstvého mlieka, ale aj rastom významovo menšieho segmentu ochuteného mlieka. Ochutené čerstvé mlieko napriek takmer štvornásobne vyššej priemernej cene v porovnaní s neochuteným mliekom medziročne vzrástlo objemovo o približne 30 %, hodnotovo dokonca o viac ako tretinu.

Z celkového predaného objemu sa na tretiu priečku zaradili syry  (17 %), ktoré sa tešia vyššiemu záujmu slovenských spotrebiteľov – ich spotreba totiž medziročne narástla o 3 %.

Jedinou kategóriou v čerstvom mliečnom segmente, ktorá stratila v tržbách (-2 %) aj na spotrebe (-7 %), bola menšia kategória tvarohov tvoriaca len 4 % z koláča čerstvých mliečnych produktov. 

NÁRAST ČERSTVÉHO, POKLES TRVANLIVÉHO – NA VINE JE CENA

Vyššiu spotrebu čerstvého mlieka je však nutné vidieť aj v kontexte spotreby trvanlivého mlieka, ktoré tvorí až  ¾ z celkovej spotreby mlieka a nie je zahrnuté v segmente čerstvých mliečnych kategórií. Objem predaného trvanlivého mlieka v maloobchode poklesol o 6 % kvôli výraznému nárastu priemernej ceny až o 22%, čo sa podpísalo pod pokles jeho spotreby o viac ako 9 miliónov litrov ročne, kým čerstvé mlieko medziročným nárastom spotreby o 3 milióny litrov nekompenzovalo straty celej kategórie mlieka. Celková spotreba mlieka sa tak medziročne znížila o 3 %.

Priemerná cena trvanlivého mlieka sa zvýšila v roku 2017 o 11 centov na liter z 0,48 eur na 0,59 eur. Čerstvé mlieko nárastom ceny za liter o 9 % z 0,72 eur na 0,78 eur je síce stále drahšie o tretinu, ale čerstvosť sa pri menšom cenovom rozdiele stáva pre Slovákov motivačným faktorom.