Insights

Rast rýchloobrátkového tovaru v Európe sa koncom minulého roka spomalil
Novinky

Rast rýchloobrátkového tovaru v Európe sa koncom minulého roka spomalil

Spotreba na Slovensku klesla

Európania zaplatili v minulom roku za potraviny a drogistický tovar o 3,1 % viac ako v roku 2017. Nárast tržieb je vo veľkej miere ťahaný predovšetkým zvýšením cenovej hladiny o 2,6 %, pretože objemovo sa rast pretavil len do mierneho medziročného rastu o pol percenta. Vyplýva to z najnovšieho reportu kontinuálnej štúdie Nielsen Growth Reporter, ktorá porovnáva dynamiku európskeho maloobchodného trhu FMCG.

Viac indikátorov naznačuje spomaľovanie ekonomík vo väčších európskych krajinách, a to predovšetkým v poslednom štvrťroku minulého roka, kedy sa spotreba na celoeurópskej úrovni ocitla v negatívnych číslach. Predaný objem rýchloobrátkového tovaru totiž poklesol v porovnaní s rovnakým obdobím posledných troch mesiacov roku 2017 o 0,5 %, čo je najvýraznejší pokles od začiatku roka 2017.

„Celkové výdaje v Európe boli ovplyvnené spomalením veľkých ekonomík, akými sú Nemecko a Taliansko, spolu s nižšou spotrebou v Spojenom kráľovstve“, vysvetľuje európsky kontext dynamiky maloobchodného trhu s rýchloobrátkovým tovarom Karel Týra, generálny riaditeľ spoločnosti Nielsen CZ&SK. „Aj keď sme v treťom kvartáli minulého roka zaznamenali pozitívny trend v európskom raste, koncom roka sa rast spomalil. Podľa údajov z európskych krajín sa rast v diskontných predajniach západnej Európy1 spomalil na +2 % a je na rovnakej úrovni ako rast supermarketov alebo hypermarketov. Predaj FMCG je ovplyvnený miernejšími promočnými predajmi v diskontoch a tiež spomalením predaja z „conveniencepredajní, ktoré sú považované za hlavné ťahúne rastu rýchloobrátkového tovaru“, uzatvára Karel Týra pohľad na vývoj v Európe.

Významný rast tržieb v európskom kontexte zaznamenali v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku Maďarsko (+7,2 %), Poľsko (+4,8%), Fínsko (+3,7 %) a Švédsko (+3,0 %), na opačnej strane škály je Švajčiarsko s najnižším nominálnym rastom (0,6 %). Spomedzi top päť západoeurópskych trhov dosiahlo Španielsko najvyšší nominálny rast +2,9 %, nasleduje Spojené kráľovstvo (+2,1 %) a Taliansko (+1,7 %), naopak Francúzsko zaznamenalo najmenší nárast (+1,5 %). Vo všetkých významných ekonomikách Európy bol hlavným ťahúňom v roku 2018 rast cenovej hladiny a ani jedna z týchto krajín nezaznamenala rast spotreby nad 1 %, v Nemecku a Francúzsku spotreba dokonca mierne klesla (-0,2 %) oproti roku 2017. Najvýraznejší nárast spotreby zaznamenali v priebehu minulého roka susedné Maďarsko (+2,9 %) a Poľsko (+2,6 %), kde spotreba rástla aj napriek výraznému posunu cenovej hladiny nahor – v prípade Maďarska išlo dokonca o najrýchlejší rast cenovej hladiny o 4,3 % v rámci porovnávaných európskych trhov.    

„Slovensko sa zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky umiestnilo na najnižšej priečke v nominálnom raste. Za rastom tržieb je výlučne navýšenie cenovej hladiny rýchloobrátkového tovaru o necelé tri percentá, kým objem predaného tovaru poklesol. Znamená to, že slovenskí spotrebitelia nakúpili až o 1,5 % menej ako v roku 2017, avšak vzhľadom na vyššie ceny minuli zo svojich peňaženiek o 1,1 % viac. Dokonca spolu so susednou Českou republikou dosiahlo Slovensko najvýraznejší pokles spotreby z európskych krajín“, upresňuje pozadie vývoja na Slovensku Karel Týra.

1 Zdroj: Nielsen Strategic Planner, 2018 (pokrýva 9 krajín Európy)     

O ŠTÚDII NIELSEN GROWTH REPORTER

Štúdia Nielsen Growth Reporter porovnáva celkovú dynamiku maloobchodného trhu (rast cenovej hladiny, predaného objemu a tržieb) v sektore rýchloobrátkového tovaru naprieč krajinami Európy. Je založená na meraní predajov, ktoré Nielsen uskutočňuje v 28 európskych krajinách a pokrýva predaje v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom, hypermarketoch, supermarketoch, diskontných a convenience predajniach. Údaje vychádzajú z najširšieho dostupného koša produktových kategórií, ktoré sú kontinuálne sledované spoločnosťou Nielsen v jednotlivých krajinách.