Insights

Druh obsahu

Nelojalita pri nakupovaní je v móde

Na Slovensku je percento lojálnych vyššie ako je celosvetový priemer: 19 % slovenských spotrebiteľov uvádza, že len málokedy skúšajú nové veci a radšej preferujú už vyskúšané značky.

Pijeme viac nealkoholických nápojov

Začala sa letná sezóna a s ňou rastie aj dopyt po typicky sezónnych kategóriách, medzi ktoré sa jednoznačne radia aj nealkoholické nápoje. Letné mesiace jún až august sú celkovo najsilnejším obdobím pre túto skupinu produktov, čo platí predovšetkým pre minerálne vody,...

Slovenské značky sú lacnejšie

Otázka postavenia slovenských potravín ako aj vzťah Slovákov k slovenským značkám je stále aktuálnou témou, ktorá sa začala ešte viac skloňovať po nedávnych legislatívnych zmenách. Aktuálny prieskum spoločnosti Nielsen odhaľuje postoj Slovákov ku slovenským potravinám a...

Z lásky si dávame bonboniéru

14. február sa spája so sviatkom zamilovaných po celom svete a Slovensko nie je v týchto novších tradíciách výnimkou. Všade v obchodoch a letákoch sa stretávame s červenými symbolmi lásky, kyticami či čokoládovými sladkosťami s cieľom urobiť radosť našim najmilším.