การสัมมนาและการสมัครเข้าอบรม

Webinar: The Future of FMCG E-commerce

Presenter:Kieran Duke, Director of Data Science Client Lead & Charmi Agrawal, Lead Data Scientist, Nielsen Global Markets
Location:
11.30am (Delhi)
12.30pm (Yangon)
1pm (Jakarta/Bangkok/Hanoi)
2pm (Beijing/Kuala Lumpur/Manila/Singapore)
3pm (Tokyo/Seoul)
4pm (Sydney)
6pm (Auckland)
{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”isParent”:”true”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”events”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

แฮชแท็กของงาน: #fmcgecommerce

โอกาสของตลาดอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ถือเป็นประเด็นที่ได้รับการถกกันมาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งการเติบโตของธุรกิจในส่วนนี้เกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ในตลาดบางแห่ง ในขณะเดียวกันก็มีการเติบโตมากขึ้นในอีกหลายประเทศ ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจนี้เติบโต และอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของอีคอมเมิร์ช มีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนเวลาในการลงทุนและมุ่งเน้นอย่างทุกจุดในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ได้

นีลเส็นได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยหลักเหล่านี้ในตลาด 34 แห่ง ด้วยการสร้างโมเดลสำหรับการคาดการณ์ขนาดและการเติบโตของธุกิจอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในปี 2565 การใช้ตัวอย่างจากตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตแล้วเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการใช้งาน  (adoption และพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้เราสามารถระบุความท้าทาย และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องรู้และตัดสินใจอย่างถูกต้อง

เข้าร่วมกับ Kieran และ Charmi จากทีม Nielsen Data Science ในงานสัมมนาออนไลน์ โดยพวกเขาจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกระดับโลกและตัวอย่างระดับภูมิภาคว่าเหตุใดตลาดบางแห่งจึงจะเกิดการเติบโตของยอดขายอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภคที่รวดเร็ว ในขณะที่บางแห่งจะมีการเติบโตที่ช้ากว่า นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสที่ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก นักการตลาด และองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูล การตลาดแบบรายบุคคล และเทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกิจของคุณกำลังก้าวเข้าสู่อนาคตของตลาดอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภค

การสัมมนานี้จะครอบคลุมถึง: 

  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภค  และลงลึกข้อมูลตามแต่ละภูมิภาค
  • วิวัฒนาการของอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภตบริโภคในตลาดที่มีการเติบโตแล้ว
  • ขนาดและการเจริญเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในแต่ละประเทศไปจนถึงปี 2565
  • แนวทางใดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และสิ่งที่ธุรกิจของคุณสามารถทำได้ตอนนี้เพื่อให้ชนะในตลาด

อย่าพลาดสัมมนาออนไลน์ครั้งสำคัญนี้