INSIGHTS

Quarter By Numbers: Q2 2018
รายงาน

Quarter By Numbers: Q2 2018

โดยรวมแล้ว สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกสำหรับตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ยังคงเป็นบวกในไตรมาสที่สองของปี 2561 โดยที่บางภูมิภาคนั้นมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เราเห็นได้ว่า GDP ของตลาดในหลายประเทศนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในหลายประเทศเช่นเดียวกันซึ่งอาจทำให้การเพิ่มขึ้นของ GDP นั้นไม่ได้มีผลด้านบวกอย่างเท่าที่เห็น

ในทางตรงกันข้ามกับการขยายตัวของ GDP ในหลายประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกกลับลดลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่สอง โดยรายงานจาก Confidence Board ได้เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลง 2 จุด ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงนี้สะท้อนมาจากการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการจับจ่ายใช้สอยในบางประเทศ เนื่องจากความสงสัยของผู้บริโภคที่มีเกี่ยวกับสภาพการณ์ในอนาคต ทำให้ผู้บริโภคบางรายรู้สึกว่าการออมเงินนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าการจ่ายออกไป

ดาวน์โหลดไลท์เวอร์ชั่นของรายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2018 โดยคลิกที่ลิ้งค์ด้านบนหรือด้านล่าง  

QUARTER BY NUMBERS

รายงานรายไตรมาสของเราที่มีชื่อว่า Quarter by Numbers สามารถช่วยให้ลูกค้าของเราปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยุคปัจจุบันนี้  โดยเนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมข้อมูลของ 62 ประเทศทั่วทั้งห้าภูมิภาค และให้ภาพรวมแบบ snapshot เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดของเราทั่วโลกในทุกวันนี้

เราผลิตรายงาน 5 ฉบับเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงสภาพตลาดของประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งลูกค้าของนีลเส็นจะได้รับรายงานนี้ ฟรีทุกไตรมาส สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้านั้นสามารถซื้อรายงานฉบับเต็มได้ ส่วนรายงานฉบับย่อที่สามารถดาวน์โหลดได้นี้จะแสดงภาพรวมของข้อมูลเชิงลึกที่ระบุไว้ในรายงานภูมิภาคทั้งห้าฉบับ

หมายเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quarter by Numbers report series ของเรา

ลูกค้าที่สนใจในรายงานประจำไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปี 2018 ฉบับเต็มสามารถติดต่อตัวแทนของนีลเส็นได้โดยตรง

สำหรับท่านใดที่ไม่ใช่ลูกค้าแต่สนใจในรายงานฉบับเต็ม สามารถซื้อรายงานผ่านทางออนไลน์ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

อ่านรายงานฉบับเต็ม

Download Now

Quarter By Numbers: Q2 2018

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.