Press Releases

นักช็อปชาวเน็ตไทยติดอันดับ 2 “นักล่าข้อมูล” ของภูมิภาค

{“order”:2,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/th/th”,”title”:”Press Room”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
  • ผู้บริโภคไทย (73%) ใช้อินเตอร์เน็ทเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคมากเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยครึ่งหนึ่งสืบค้นบนโลกออนไลน์ เป็นกิจวัตรทุกวัน
  • ชาวเน็ทไทย 4 ใน 10 คนซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
  • ราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้บริโภคไทย (58%) แต่ข้อมูลบนฉลากสินค้า (57%) และปัจจัยทางด้านสุขภาพ (54%) มีความสำคัญแทบไม่แตกต่างกัน

กรุงเทพฯ, 4 กันยายน – จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของนีลเส็น พบว่าผู้บริโภคไทยมากกว่า 7 ใน 10 คน เปรียบเทียบราคาและอ่านวิจารณ์สินค้าบนอินเตอร์เน็ตเป็นกิจวัตร นอกจากนี้ครึ่งหนึ่งของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวยังระบุว่าพวกเขาใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลสินค้าต่างๆทุกวัน (ดู ตาราง 1)

“การขยายตัวของความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากหันเข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านวิจารณ์จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์  ไปจนถึงการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์” นาย สุเรช รามาลินกัม กรรมการผู้จัดการบริษัท นีลเส็น ประเทศไทยและเวียดนาม กล่าว “การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสทองให้กับผู้ประกอบการต่างๆในการขยายฐานลูกค้าในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้ากับแบรนด์และสินค้าของตน แต่แน่นอนว่า เมื่อตลาดออนไลน์ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ e-Commerce ก็ต้องยิ่งซับซ้อนขึ้น และผู้ผลิตรวมถึงผู้ขายออนไลน์ยิ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ทของผู้บริโภค เพื่อให้ตนเองทันคู่แข่งและทันตลาดอยู่ตลอดเวลา”

แม้ว่าราคาจะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาซื้อสินค้าของคนไทย (58%) จากการสำรวจพบว่า ข้อมูลบนฉลากของสินค้าและปัจจัยด้านสุขภาพก็มีความสำคัญใกล้เคียงกัน (57% และ 54% ตามลำดับ) นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวและการคมนาคม เช่น การจองที่พัก จองตั๋วโดยสาร ถือเป็นสินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด (39%) รองลงมาคือเกมส์คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ (28%) อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียแปซิฟิค โดยเฉพาะประเทศจีนและเกาหลีที่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคทั้งหมด (46%) นิยมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับผ่านร้านค้าออนไลน์ มีผู้บริโภคไทยเพียง 2 ใน 10 เท่านั้นที่ระบุว่าเคยซื้อเสื้อผ้าจากอินเตอร์เน็ต

ผลการสำรวจจากนีลเส็นยังชี้ว่า ชาวเน็ทไทยยังคงนิยมซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร แบบฉบับตีพิมพ์มากกว่าแบบฉบับอิเล็กทรอนิคส์ โดยมีผู้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อหรือสมัครสมาชิกหนังสือ, หนังสือพิมพ์, หรือนิตยสารแบบฉบับตีพิมพ์ มากกว่าฉบับอีเล็คโทรนิคส์ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

“ผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่ยังคงเคยชินกับการอ่านข่าวหรือข้อมูลต่างๆบนโลกออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเคยชินกับการซื้อหนังสือเพื่ออ่านจากแผ่นกระดาษตีพิมพ์มากกว่าผ่านจากหน้าจอ ดังนั้น การซื้อหรือสมัครสมาชิกหนังสือฉบับอีเล็คโทรนิคส์จึงยังไม่แพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคไทยมากนัก อย่างไรก็ดี การสำรวจของเราเกี่ยวกับ Digital Consumer พบว่า ผู้บริโภคจำนวนมากมีโครงการจะซื้อสินค้าประเภทแท็บเล็ท และ อี-รีดเดอร์ (e-Reader) ภายในครึ่งปี ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี้” สุเรชกล่าว