Insights

İçerik türü

Radyo, etkinliğini artırıyor; haftada 37 milyon kişi radyo dinliyor

Mecraların, reklam pastasından daha yüksek pay alabilmeleri için en çok önem verdikleri konuların başında erişim geliyor. Yıllardır süregelen erişim ölçümleri ise ilk olarak radyo programcılarının hayranlarından aldıkları mektupların sayıları ile ölçülüyordu. Bugünse...

Fiyat ve promosyon stratejilerinin optimize edilmesi

Günümüzde zorlaşan pazar koşulları göz önüne alındığında fiyatlama stratejilerinin ve promosyon etkinliğinin önemi gittikçe artıyor. Artan üretim ve lojistik maliyetleri, değişken kur ve enflasyonist bir ortam yoğun rekabet dünyasında firmaları zorlu bir yarışın içine...