Basın Odası

NIELSEN TÜRKİYE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİNE GÖRE, 2014’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE ENDEKS 6,48 PUAN AZALARAK 80,66’YA DÜŞTÜ

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/nielsenglobal-blueprint/regional/en/press-room”,”title”:”PRESS ROOM”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:4,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Yanıtlayanların Yüzde 79’u Bir Durgunluk Dönemi İçinde Olduklarını Belirttiler. Yüzde 76’sı Ev Harcamalarından Tasarruf Sağlamak Amacıyla Harcama Alışkanlıklarını Değiştirmekteler. Global Tüketici Güveni Durgunluk Öncesi Seviyelerine Ulaştı. Global ve A.B.D. Tüketici Güveni 2007’den Bu Yana En Yüksek Seviyelerinde. Tüketici Güveni Çin’de Aynı Seviyede Kalırken Avrupa’da Artış Gösterdi.

İSTANBUL – 30 Nisan, 2014 – Tüketicilerin ne izlediklerini ve ne satın aldıklarını takip etmek üzere önde gelen küresel bilgi ve içgörü sağlayıcılarından biri olan Nielsen’ın global tüketici güveni bulgularına göre, Türk tüketicisinin güveni, 2013’ün dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, 2014’ün birinci çeyreğinde 6,48 puan azalarak 80,66’ya düştü. Türkiye 2013’ün dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında üç ay içinde en fazla düşüş kaydeden ülkelerden biri. Türkiye ile birlikte, Ukrayna (-7), Arjantin (-6), Avustralya (-6) ve Malezya (-6) 2014’ün ilk çeyreğinde azalan tüketici güven endeks puanına sahip ülkeler oldu.

Global tüketici güveni 2014’ün birinci çeyreğinde 96 endeks puanı ile durgunluk öncesi seviyelere döndü. Nielsen’in tüketici güveni bulgularına göre, bu puan 2007’nin ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek puan. 2009’un birinci çeyreğinde 77 ile en düşük puanını kaydetmiş olan global endeks, 2013’ün son çeyreğine göre iki puanlık ve bir sene öncesine, yani 2013’ün birinci çeyreğine göre, üç puanlık bir artışı yansıtıyor.

Dünyanın en büyük altı ekonomisinden beşi tüketici güveninde artış gösterdi. Artış seviyesine göre sıralamada genel güven Fransa’da (59) sekiz puan, A.B.D. (100) altı puan, Almanya’da (99) dört puan, İngiltere’de (87) üç puan, Japonya’da (81) bir puan artış kaydederken Çin’de (111) aynı seviyede kaldı. Tüketici güveni, Japonya ve Almanya’da 2005’ten bu yana en yüksek seviyelerinde.

Bölgesel tüketici güveni 106 endeks puanı ile Asya-Pasifik’te en yüksek seviyedeydi. Bu puan bir önceki çeyreğe (2013’ün dördüncü çeyreğine) göre bir puanlık ve bir yıl öncesine (2013’ün birinci çeyreğine) göre üç puanlık bir artış. Kuzey Amerika beş endeks puanı ile en büyük çeyreklik artışı raporlayarak 100’lük iyimserlik referans seviyesine ulaştı. Bu, 2007’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye. 2013’ün dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, Orta Doğu/Afrika bölgesi dört endeks puanı artış ile 94’e, Avrupa iki endeks puanı artış ile 75’e yükseldi. Latin Amerika bir endeks puanı düşüş ile 93’e inerek tüketici güveninde azalma bildiren tek bölge oldu.

2005 yılında başlatılan Nielsen Global Tüketici Güveni ve Harcama Niyeti Araştırması, 60 ülkede internet erişimi olan 30.000’in üzerinde katılımcının tüketici güvenini, başlıca kaygılarını ve harcama niyetlerini takip etmektedir. 100’lük referans çizgisinin üstündeki ve altındaki tüketici güven seviyeleri, iyimserlik ve kötümserlik derecelerini göstermektedir. Araştırmanın 17 Şubat – 7 Mart 2014 tarihleri arasında yürütülen son ayağında tüketici güveni, Nielsen tarafından ölçümlenen pazarların %60’ında artış gösterdi. Bu artış bir önceki çeyrekte (2013’ün dördüncü çeyreğinde) ülkelerin %43’ünde gözlemlenmişti.

Endonezya (124) art arda beşinci çeyrekte en yüksek tüketici güven endeksini (124) bildirdi. Hırvatistan ve İtalya bir önceki çeyreğe göre birer puan artış kaydederek 45 puan ile en düşük tüketici güven endekslerini bildirdiler. Mısır (87) ve İsviçre (104), sırasıyla 11 ve 10 puanlık yükselmeyle çeyrekten çeyreğe en büyük artışları kaydettiler. Ukrayna (56) yedi puanlık bir azalmayla çeyreğin en büyük endeks düşüşünü bildirdi.

Türkiye’de tüketici güven endeksi Q4 2013’e kıyasla 6.48 puanlık bir düşüş göstererek 2013 Q2 güven endeksi seviyesine gerilemiştir.

Önümüzdeki altı ay için en büyük kaygı, 2014’ün birinci çeyreğinde %16’dan %21’e artış göstererek ekonomi konusunda kaydedilirken bunu bir önceki dalganın iki katı düzeyinde siyasi istikrar takip etti (2014’ün ilk çeyreğinde %7’den %16’ya yükseldi). Cinsiyetler arası farka bakıldığında, erkeklerin kadınlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek oranda güven sergiledikleri gözlenmektedir. Tüketici güven endeksini oluşturan üç faktör olan ‘iş imkanları’, ‘bireyin finansal koşulları’ ve ‘satın alma’ incelendiğinde, bu etmenlerin hepsinde bir önceki çeyreğe göre büyük bir düşüş yaşandı. Bir önceki çeyrek ile karşılaştırıldığına ‘Bireyin finansal koşulları’ ile ‘satın alma’da sekizer ve ‘iş imkanları’nda iki puanlık düşüş gözlemlendi. Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınlarda global güven endeksinin bu üç etmenin her biri bakımından önümüzdeki 12 ayın daha iyi olacağına dair inancın daha az olduğu görüldü.

Global İş Tablosu Düzeliyor

Latin Amerika dışındaki tüm bölgelerde önümüzdeki 12 ay için yerel iş imkanları konusunda olumlu algılarda artış yaşandı. Global katılımcıların yaklaşık yarısı (%49) iş pazarının önümüzdeki sene iyi veya mükemmel olacağına inanıyor. Bu durum, ortalamayı %50’lik durgunluk öncesi dönem puanının hemen altına taşıyan, çeyrek bazında iki puanlık bir artış. İş konusunda iyimserlik açısından çeyrek bazında en büyük artış, beş yüzde puanı yükselme ile %43’ü gören Kuzey Amerika’dan geldi.

Avrupalı katılımcılar finansal durum açısından daha az güven gösterdiler. Yüzde 57’si kişisel para durumlarının ne iyi ne kötü olduğunu belirtti.

Durgunluk Hissiyatı Devam Ediyor

Global katılımcıların yarısından fazlası (%55) ilk çeyrekte durgunluğun etkilerini hissettiklerini söylediler ancak bu hissiyat bir önceki yüzde 57 oranına göre bir iyileşme olarak kaydedildi. Bölgesel olarak durgunluk hissiyatı, yedi puan düşüşle yüzde 61’e gerileyerek en fazla Kuzey Amerika’da iyileşme gösterdi. Bu durgunluğun başlangıcından (2007) bu yana en düşük seviye.

Nielsen tarafından ölçümlenen pazarların üçte ikisinden fazlası (%68) 2013’ün dördüncü çeyreği ile kıyaslandığında durgunluk hissiyatında iyileşme bildirdiler. En çarpıcı iyileşmeler Birleşik Arap Emirlikleri’nde (-11 yüzde puanı), İsviçre’de (-11yp) ve Peru’da (-10yp) görüldü. Durgunluk hissiyatı ayrıca Meksika, Vietnam, Romanya ve Yeni Zelanda’da dokuzar ve A.B.D. ve Hollanda’da sekizer puanlık iyileşme gösterdi.

Türk Tüketicileri Harcama Kesintilerini Artırdılar

Durgunluk döneminde olduğunu belirten Türk tüketicilerinin oranı 2014’ün birinci çeyreğinde %68’den %79’a yükseldi. Türk tüketicileri, 2013’ün dördüncü çeyreğine kıyasla harcamalarından kısmaya artan biçimde devam ettiler. Bir önceki sene ile karşılaştırıldığında Türk katılımcıların yüzde 76’sı ev harcamalarından para tasarrufu yapmak amacıyla harcama alışkanlıklarını değiştirdiler. Bu oran 2013’ün dördüncü çeyreğinde %65 idi. Katılımcıların %57’si yeni giysilere daha az para harcadıklarını belirtirken %56’sı ev harcamalarını durdurduğunu ve %50’si gaz ve elektrikten tasarruf sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Alınan diğer önemli önlemler arasında daha ucuz market markalarına geçiş (%44) ve majör ev gereçlerinin yenilenmesini erteleme (%39) bulunuyor. Katılımcıların %29’u gaz ve elektrik tasarrufuna, %23’ü ev dışı eğlencede kısıntıya ve %19’u yeni giysilere daha az harcamaya devam edeceklerini söylediler.

Dünyadan Özetler

Kuzey Amerika’da A.B.D.’de katılımcıların %44’ünün artan paralarını tasarruf hesabına yatırmalarıyla tasarruf ve yatırım eğilimi ilk çeyrekte hız kazandı. Bu oran 2013’ün dördüncü çeyreğinde görülen %39’a göre bir artış. Bir önceki çeyrekte katılımcıların %11’i stoklara ve ortak fonlara yatırım yapmışken bu oran %15’e yükseldi.

Birinci çeyrekte tüketici güveni Avrupa’nın 32 pazarının 21’inde arttı. Güven, 2013’ün dördüncü çeyreğine kıyasla, Fransa (59) ve Yunanistan’da (53) sekizer puan, Portekiz’de (51) yedi puan ve İspanya’da (61) üç puan arttı. Tüketici güveni Almanya’da bir önceki çeyreğe göre dört puan artarak 99 puan ile güçlü bir duruş sergiledi. Bu puan, ülkenin Nielsen’in 2005 yılında tüketici güvenini ölçmeye başlamasından bu yana kaydettiği en yüksek puan.

Tüketici güveni ilk çeyrekte Asya-Pasifik’teki 14 pazarın sekizinde artarken, üçünde aynı kaldı ve üçünde düşüş gösterdi. Bölgenin çeyrek bazında en büyük endeks artışı altışar puan ile Hindistan (121) ve Hong Kong’da (111) görüldü. Hindistan’ın endeks puanı yedi çeyrek boyunca düşen bir performans sonrasında 2012’nin dördüncü çeyreği seviyesine döndü. Filipinler (116), Tayland (108), Endonezya (124) ve Çin’de (111) ölçümlenen tüketici güveni 60 ülke arasındaki en yüksek endeks puanları olarak kaydedildi.

Brezilya, 2013’ün dördüncü çeyreğine göre dört puan düşüş kaydederek 106 endeks ile Latin Amerika bölgesinin lideri oldu. Çeyrekten çeyreğe bildirilen en yüksek tüketici güven artışları sekiz puan ile Meksika’da (86) ve dört puan ile Venezuela’da (78) görüldü.

Orta Doğu/Afrika’da Birleşik Arap Emirlikleri (114) dört puan ve Suudi Arabistan (102) bir puan artış ile bölgenin en yüksek tüketici güven puanlarını raporladılar. Bölgedeki en büyük güven artışı, ilk çeyrekte endeks puanını 11 puan yükselterek 87 puana ulaşan Mısır’da yaşandı. Pakistan iki endeks puanı artış ile 99 puanı gördü. Güney Afrika dört endeks puanı azalma ile 82 puana inerek bölgenin tek güven düşüşünü bildirdi.

Sahra Altı Afrikası’nda Güven Ölçümlendi

İlk çeyrekte Nielsen tüketici güven ölçümlemesi için yeni bir adım üç Sahra Altı pazarının, Nijerya, Kenya ve Gana’nın eklenmesi oldu.

Birinci çeyrekte tüketici güveninde 120’lik endeks skoru ile Nijerya’da en yüksek seviyedeydi. Kenya 110 endeks puanı ile iyimser ve referans çizgisinin üzerinde bir skor bildirirken Gana’nın endeks puanı referans çizgisinin hemen altında yer alarak 97 oldu. Gana’da %42’ye karşılık, Kenya’da (%57) ve Nijerya’da (%52) katılımcıların yarısından fazlası önümüzdeki 12 ay için yerel iş imkanları konusunda iyimser olduklarını bildirdiler.

Nielsen Global Güven Araştırması Hakkında

Nielsen Global Online Tüketici Güven ve Harcama Eğilimleri Araştırması, 17 Şubat-7 Mart 2014 tarihleri arasında Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika’daki 60 ülkede 30.000’den fazla tüketici arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklemde, internet kullanıcıları her bir ülke bazında yaş ve cinsiyete göre kotalandırılmış, internet tüketicileri temsili olarak ağırlıklandırılmıştır; maksimum % ±0.6 hata payına sahiptir. Nielsen’in bu araştırması sadece online erişimi olan cevaplayıcıların davranışlarına dayanmaktadır. İnternet kullanım oranları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Nielsen, araştırma katılımı için minimum %60 internet kullanım standardını ya da 10M internet nüfusunu kullanmaktadır. Çin Tüketici Güven Endeksi, Çin’de 3500 katılımcının katıldığı ayrı bir karışık metodoloji araştırmasından derlenmiştir.Global Online tüketici Güven Araştırmasını kapsayan Nielsen Global Online Araştırması 2005 yılında başlamıştır.

The Nielsen Company Hakkında

Nielsen Holdings N.V. (NYSE:NLSN), pazarlama ve tüketici bilgileri, televizyon ve diğer medya ölçümleri, online bilgi ve mobil ölçüm alanlarında lider pazar pozisyonunda olan global bir bilgi ve ölçüm şirketidir. Merkezi New York, Amerika ve Hollanda Diemen’de bulunan şirket yaklaşık 100 ülkede faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için, www.nielsen.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.