Basın Odası

TÜRKİYE’DEKİ TÜKETİCİ GÜVENİ 2014’ÜN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 81 PUANDA SABİT KALDI

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/nielsenglobal-blueprint/regional/en/press-room”,”title”:”PRESS ROOM”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Türk katılımcılar arasında durgunluk hissiyatı azalırken harcama niyeti arttı.

İş konusunda iyimserlik 2007’den bu yana ilk defa global olarak yüzde 50’ye ulaştı; global tüketici güveni 2014’ün ikinci çeyreğinde yeniden ilerleme kaydetti.

İSTANBUL – 23 Temmuz 2014 – Nielsen’in tüketici bulgularına göre, Türkiye’deki tüketici güveni 2014’ün ikinci çeyreğinde 81 puanda sabit kalırken, global tüketici güveni bir endeks puanı yükselerek 97’ye, 2007’nin birinci çeyreğinden bu yana gözlemlenen en yüksek puana ulaştı. Türk katılımcılar arasında önümüzdeki 12 ay içindeki iş olanakları ile ilgili olumlu algılar ikinci çeyrekte (yüzde 31’den yüzde 29’a) iki puan gerilerken kişisel finansal durum ile ilgili olumlu algılar ve harcama niyeti bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi.

Türkiye’nin bir durgunluk döneminde olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi birinci çeyrekte yüzde 79 iken yüzde 68’e indi ve hane giderlerinden tasarruf etmek üzere harcamalarını değiştirdiğini belirten katılımcıların yüzdesi (2014’ün birinci çeyreğinde) 76 iken 62’ye geriledi. 2014’ün ikinci çeyreğinde, 2013’ün aynı çeyreğine göre daha az katılımcı ev dışı eğlencede kısıntıya gittiğini, daha ucuz market markalarına geçiş yaptığını, telefon harcamalarında kısıntıya gittiğini ve ev kredileri ile kredi kartlarında daha iyi anlaşmalar araştırdıklarını belirttiler.

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Roberto Pedretti, “Pozitif sinyaller Türk katılımcılar arasındaki durgunluk hissiyatında genel bir düşüşe vesile oldu ve ekonomiyi ana endişe konusu olarak gören Türk katılımcıların oranı geçen çeyreğe kıyasla 4 puan azalarak yüzde 21’den yüzde 17’ye düştü,” dedi. Borç, katılımcılar arasında en büyük ikinci endişe. Bunu politik istikrar takip etmekte ancak bu endişeler de 2014’ün birinci çeyreğine göre azalma gösterdi.

Nielsen’den alınan bilgiye göre, 2014’ün ikinci çeyreğinde Türkiye’deki erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre daha yüksek güven sergilediler. İkinci çeyrekte güven, Türk kadınları arasında dört endeks puanı yükseldi.

İkinci çeyrek endeksinin yayınlanması ile bağlantılı olarak Nielsen, 60 ülkeyi kapsayan, yaklaşık iki milyarlık global online bir nüfusu temsil eden ve geriye dönük olarak dokuz yıllık global tüketici güven endeksi verisine dayanan yeni bir interaktif veri görselleştirme aracını tanıtıyor. Nielsen Global Tüketici Güveni Trend Takipçisi, bölge, ülke, konu ve zaman aralığı bazında dinamik görselleştirmeler yaratmak için kullanıcılara tüketicinin ekonomik hissiyatı ile ilgili çeşitli veri göstergeleri seçme olanağı tanıyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerine bakıldığında tüketici güveni 2014’ün birinci çeyreğinde İtalya’da altı (51), A.B.D.’de dört (104), İngiltere’de üç (90), ve Fransa’da bir (60) puan yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre Çin’de tüketici güveni 111 puanla aynı seviyesinde kalırken Japonya’da sekiz (73) ve Almanya’da üç (96) puan geriledi.

Bölgesel tüketici güveni Avrupa’da (77) bir önceki çeyreğe göre iki puan yükseldi. Güven, 106 puanla birinci çeyrekle aynı seviyede seyreden Asya-Pasifik bölgesinde en yüksekti. Orta Doğu/Afrika’da (93) ise bir önceki çeyreğe göre bir puanlık düşüş kaydetti.

Nielsen’in bir parçası olan Cambridge Group’un Baş Ekonomist’i, Dr. Venkatesh Bala, “Avrupa’nın bazı bölgelerindeki güven ölçütlerinde istikrarlı kazanımlar ve Kuzey Amerika’daki büyük artışlar olgun pazarlarda ekonominin iyileşmekte olduğuna dair olumlu işaretler,” dedi. “Ancak sürekli ekonomik genişlemenin anahtarı, tüketici harcamasının artması için hayati önem taşıyan iş pazarının daha da güçlenmesidir.”

2005 yılında başlatılan Nielsen Global Tüketici Güveni ve Harcama Niyeti Araştırması, 60 ülkede internet erişimi olan 30.000’in üzerinde katılımcının tüketici güvenini, başlıca kaygılarını ve harcama niyetlerini takip etmektedir. 100’lük referans çizgisinin üstündeki ve altındaki tüketici güven seviyeleri, iyimserlik ve kötümserlik derecelerini göstermektedir.

Araştırmanın 12-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında yürütülen son ayağında tüketici güveni, Nielsen tarafından ölçümlenen pazarların yüzde 52’sinde artış gösterdi. Bu artış bir önceki çeyrekte (2014’ün birinci çeyreğinde) ülkelerin yüzde 60’ında gözlemlenmişti. Art arda beş çeyrektir endeksin başını çekmekte olan Hindistan (128), yedi puanlık artışla en yüksek tüketici güven endeksi puanını bildirdi. Portekiz en düşük tüketici güveni puanını (48) kaydetti. Bu puan birinci çeyreğe göre üç puanlık bir düşüş. Hong Kong (103) ve Japonya (73) da bir önceki çeyreğe kıyasla sekizer puanlık gerileme bildirdiler.

İş Olanaklarının Global Görüntüsü İyileşmeye Devam Ediyor

Önümüzdeki 12 ay için iş olanakları ile ilgili olumlu algılar Latin Amerika hariç her bölgede artış gösterdi. Kuzey Amerika, sekiz puan artışla 46 puana çıkarak çeyreğin en büyük iyimserlik artışını bildirdi.

Global katılımcıların yarısından fazlası (%56) kişisel finansal durumlarını olumlu gördüğünü belirtti. Bu puan yüzde 55’te sabit seyretmiş olan daha önceki üç çeyreğe göre hafif bir artışı ifade ediyor. Birinci çeyrekte puanı yüzde 59 iken bu çeyrekte katılımcıların yüzde 63’ünün önümüzdeki 12 ay için para konularında güvencede hissettiğini bildirdiği Kuzey Amerika, en büyük bölgesel artışı bildirdi. Katılımcıların yüzde 60’ının finansal durumlarının iyi veya mükemmel olduğuna inandığı Latin Amerika düşüş bildiren tek bölge oldu. Bu oran önceki çeyrekte yüzde 63 idi. Finansal durumları ile ilgili en düşük güven puanını kaydedenler yüzde 39 ile Avrupalı katılımcılar oldu.

Dünyadan Özetler

Tüketici güveni ikinci çeyrekte Avrupa’da ölçümlenen pazarların yüze 72’sinde arttı ve 32 pazarın sadece altısı düşüş bildirdi. Birinci çeyreğe kıyasla Danimarka (106), Belçika (80), Romanya (73) ve İtalya (51) altışar puan ve Hollanda (81), Ukrayna (61) ve Hırvatistan (50) beşer puan olmak üzere artış kaydetti. Diğer kayda güven iyileşmeleri arasında İngiltere’nin yıldan yıla 11 puanlık artış ile 90 puana ulaşması bildirilebilir. Bu, ülkenin 2007’den bu yana kaydettiği en yüksek puan. Rusya’nın endeksi de art arda üç çeyrek boyunca artarak ikinci çeyrekte 85 puana yükseldi. Fransa’da güven art arda ikinci çeyrek artış gösterdi ve 60 puana ulaştı.

Orta Doğu/Afrika’da güven yine yüksekti ve ikinci çeyrekte beş puan gerilemeye rağmen Birleşik Arap Emirlikleri’nde (109 endeks puanı) taban çizgisinin üzerindeydi. Mısır (81) da ilk çeyreğe kıyasla altı puanlık düşüş bildirdi. Güney Afrika üç puan tırmanarak 85 puana ulaştı ve bölgenin tek güven artışını yayınladı. Suudi Arabistan (102) ve Pakistan’da (99) güven aynı seviyede seyretti.

Nielsen Global Güven Araştırması Hakkında

Nielsen Global Online Tüketici Güven ve Harcama Eğilimleri Araştırması, 12–30 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika’daki 60 ülkede 30.000’den fazla online tüketici arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem her bir ülke için sahip olduğu internet kullanıcıları bazında yaş ve cinsiyete göre kotalandırılmış ve internet tüketicilerini temsil edecek şekilde ağırlıklandırılmıştır. Maksimum hata payı % ±0,6’dır. Nielsen’in bu araştırması sadece online erişimi olan katılımcıların davranışlarına dayanmaktadır. İnternet kullanım oranları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Nielsen, araştırma katılım kriteri olarak minimum %60 internet kullanım oranını veya 10 milyonluk internet nüfusunu kullanmaktadır. Çin Tüketici Güven Endeksi, Çin’de 3500 katılımcının katıldığı ayrı bir karışık metodoloji araştırmasından derlenmiştir. Global Tüketici Güven Endeksini de kapsayan Nielsen Global Araştırma, 2005 yılında başlatılmıştır.

Nielsen Hakkında

Nielsen (NYSE:NLSN), pazarlama ve tüketici bilgileri, televizyon ve diğer medya ölçümleri, online bilgi ve mobil ölçümleme alanlarında lider pazar pozisyonlarında olan global bir bilgi ve ölçüm şirketidir. Merkezi New York, Amerika ve Diemen, Hollanda’da bulunan şirket yaklaşık 100 ülkede faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için, www.nielsen.com adresini ziyaret edebilirsiniz.