Basın Odası

NIELSEN: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ 2015’İN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 4 ENDEKS PUANI ARTARAK 84’TEN 89’A YÜKSELDİ.

Pek çokları için ekonomik durgunluk psikolojisi devam ediyor; Kuzey Amerika ve Avrupa’da terör korkusu ve göçmenlik endişeleri tırmanıyor.

Nielsen: Global tüketici güveni 2015’i, üçüncü çeyreğe göre 2 puanlık azalmayla, düşüşte kapattı.

İSTANBUL – 2 Şubat 2016 – 2015’in dördüncü çeyreğinde Türkiye’de tüketici güveni 2015’in üçüncü çeyreğine kıyasla 5 endeks puanı ve 2014’ün aynı çeyreğine kıyasla 7 endeks puanı artış gösterdi. Görünüşe göre Türkiye’de tüketici güveni 2015’in dördüncü çeyreğinde gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri sonrasında düzelme kaydetti. ‘‘Terörizm’’ hala en büyük endişe olmakla birlikte, terörizm endişesi bir önceki çeyreğe kıyasla gerileme gösterdi. Seçimlerden sonra ‘‘siyasi istikrara’’ yönelik endişeler gerilemeye başlarken, ‘‘ekonomi’’ ikinci en büyük endişe oldu. Tüketici endişeleri gerilerken, iş konusundaki olumlu tutum, kişisel mali durum ve harcama niyeti gibi tüketici güvenini etkileyen faktörler bu çeyrekte düzelme kaydetti.

Terörizm ve savaş endişelerinin yanı sıra, Türkiye’nin bir ekonomik durgunluk döneminde olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi 2015’in dördüncü çeyreğinde önemli ölçüde bir düşüşle yüzde 84’ten yüzde 76’ya geriledi. 

TERÖRİZM VE GÖÇMENLİK ENDİŞELERİ KUZEY AMERİKA VE AVRUPA’YI CAN EVİNDEN VURUYOR

2015’in dördüncü çeyreğinde terörizmle ilgili korkular Kuzey Amerika’da yüzde 27 ve Avrupa’da yüzde 22 ile yeni yüksek değerlere doğru tırmanarak, her iki bölgede de ekonomiden daha büyük bir endişe haline geldi. ABD’de çevrimiçi katılımcıların yüzde 29’u – üçüncü çeyreğe kıyasla 15 yüzde puanlık bir artışla – terörizmin en büyük ya da ikinci en büyük endişeleri olduğunu belirtti. Avrupa’da da endişe yüksek seviyelerde kaydedildi ve üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe geçerken İsrail (yüzde 43, +24 yüzde puanı), Birleşik Krallık (yüzde 32, +11 yüzde puanı) ve Hollanda’da (yüzde 26, +8 yüzde puanı) önemli ölçüde artış gösterdi. Seviyeler bir önceki döneme göre Türkiye (yüzde 56, -2 yüzde puanı), Fransa (yüzde 25, -1 yüzde puanı), Çek Cumhuriyeti (yüzde 24, +1 yüzde puanı), İsviçre (yüzde 23, +1 yüzde puanı) ve Almanya’da (yüzde 23, değişim yok) ya artış gösterdi ya da yüksek olan değerini muhafaza etti.

DÜNYANIN YARISINDAN FAZLASI EKONOMİK DURGUNLUK OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

Dünya genelinde katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 55), 2015’in dördüncü çeyreğinde – sene başından (yüzde 53) bu yana hafif bir artışla – ekonomik durgunluk içinde olduğuna inanıyordu. Ekonomik durgunluk duyarlılığı Venezuela (yüzde 96), Ukrayna (yüzde 95), Brezilya (yüzde 93) ve Güney Kore’de (yüzde 91) en yüksek değerlerde yer aldı ve yüzde 90’ın üzerinde kaydedildi. Duyarlılık Çin (yüzde 29), Çek Cumhuriyeti (yüzde 33), Danimarka (yüzde 34), Yeni Zelanda (yüzde 37) ve Almanya’da (yüzde 38) en düşük değerlerde yer aldı ve yüzde 40’ın altında kaydedildi.

Ekonomik durgunluk duyarlılığı üçüncü çeyreğe göre en fazla Letonya (yüzde 59, -11 yüzde puanı), Estonya (yüzde 46, -10 yüzde puanı), İtalya (yüzde 80, -9 yüzde puanı) ve ABD’de (yüzde 47, -8 yüzde puanı) gelişme gösterdi. Buna karşılık dördünü çeyrekte ekonomik durgunluk duyarlılığı en fazla İsveç (yüzde 62, +13 yüzde puanı), Singapur (yüzde 40, +10 yüzde puanı), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 53, +10 yüzde puanı) ve Norveç’te (yüzde 63, +10 yüzde puanı) geriledi.

GLOBAL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ HAKKINDA

Bu araştırmanın bulguları 61 ülkedeki çevrimiçi metodolojiye dayanır. Çevrimiçi araştırma metodolojisi muazzam ölçek ve global bazda erişime olanak sağlamakla birlikte, toplam nüfusun değil sadece mevcut internet kullanıcılarının alışkanlıklarına dair bir görüş açısı sağlar. Çevrimiçi yaygınlığının hala daha artmakta olduğu gelişmekte olan ülkelerde, araştırmaya katılan çevrimiçi kitle ülkedeki nüfus geneline göre daha genç ve varlıklı olabilir. Sahra altı Afrika ülkeleri Kenya, Nijerya ve Gana’da mobil araştırma metodolojisinden faydalanılmış olup, bu raporda ele alınan global ya da Orta Doğu/Afrika ortalamalarına dahil edilmemiştir. Bundan başka araştırmada elde edilen cevaplar, ölçülü verilerdense belirtilen davranışlara dayanmaktadır. Duyarlılık bildirimindeki kültürel farklılıklar ülkeler genelinde ekonomik görünüm ölçümünde muhtemel faktörlerdir. Raporlanan sonuçlar bu farklılıkları kontrol etmeye ya da düzeltmeye teşebbüs etmez, bundan dolayı ülkeler ve bölgeler, özellikle bölgesel kısıtlamalar arasında kıyaslama yaparken temkinli davranmak gerekmektedir.

NIELSEN HAKKINDA

Nielsen N. V. (NYSE: NLSN), tüketicilerin ne İzlediği ve Satın Aldığı konusunda kapsamlı bilgi sağlayan global bir performans yönetimi şirketidir. Nielsen’in İzleme segmenti medya ve reklam müşterilerine (video, ses ve metin gibi) içerik tüketmede kullanılan tüm cihazlar üzerinde Genel İzleyici ölçümleme hizmetleri sunmaktadır. Satın Alma segmenti, paketlenmiş tüketici ürünleri üreticilerine ve perakendecilerine sektörün tek global perakende performans ölçümünü sunmaktadır. Nielsen, İzleme ve Satın Alma segmentlerinden ve diğer veri kaynaklarından edindiği bilgileri entegre ederek müşterilerine hem birinci sınıf ölçümleme hem de performansı iyileştirmeye yardımcı olan mantıksal analiz sağlamaktadır. Bir S&P 500 şirketi olan Nielsen, dünya nüfusunun yüzde 90’ını barındıran 100 ülkede faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için, www.nielsen.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

CONTACT:
Funda Erge, funda.erge@nielsen.com