About us

NIELSEN은 VẪN CAM KẾT TUÂN THEO CÁC NGUYÊN TẮC KHOA HỌC SỐ LIỆU TRƯỚC CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2020

Tuần này, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã nghe các luận điểm về việc liệu chính phủ có thể bổ sung một câu hỏi về tư cách công dân vào cuộc điều tra dân số 2020 hay không. Bên nguyên trong vụ việc lý luận rằng nếu bổ sung thêm câu hỏi mới này, việc tham gia vào cuộc điều tra dân số sẽ bị hạn chế, dẫn đến thống kê thiếu đáng kể.

Tại Nielsen, chúng tôi đã làm việc với dữ liệu trong gần 100 năm. Chúng tôi nắm rõ khoa học số liệu. Và chúng tôi biết rằng việc bổ sung một câu hỏi chưa được kiểm nghiệm vào cuộc điều tra dân số là phi khoa học và nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc thống kê thiếu đáng kể dân số Hoa Kỳ. Cụ thể, chúng tôi tin rằng những người trẻ tuổi, đa văn hóa—một phân khúc người tiêu dùng sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng kinh tế trong thập kỷ tới—có nguy cơ lớn sẽ không được đại diện đầy đủ.

Vì lý do đó, chúng tôi đã gửi một bản tóm lược “bạn của tòa án” cho Tòa án Tối cao để ủng hộ việc loại bỏ câu hỏi về tư cách công dân ra khỏi cuộc điều tra dân số mỗi thập kỷ năm 2020. Chúng tôi đã nêu ra các quan ngại của mình về những vấn đề mà câu hỏi như vậy có thể mang lại cho các doanh nghiệp ngày nay trong một trang Nhận định trên tờ New York Times.

Mục đích của việc thực hiện điều tra dân số 10 năm một lần là để thống kê toàn bộ, chính xác dân số của đất nước chúng ta. Nếu chính phủ thành công trong việc bổ sung câu hỏi về tư cách công dân vào cuộc điều tra dân số 2020, cuộc điều tra dân số sẽ có số liệu sai lệch và mang lại những hệ quả có ảnh hưởng sâu rộng đến các doanh nghiệp thương mại và truyền thông, bán lẻ và hàng hóa đóng gói sẵn cho tiêu dùng của Hoa Kỳ. Hàng tỷ đô-la sẽ ra đi theo những con số đó.

Nielsen đặc biệt dựa vào số liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Chúng tôi sử dụng nó ở cấp độ thành phố và khu phố để xác định các thành phần tạo nên ủy ban đo đạc của chúng tôi. Số liệu này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích cho các khách hàng của chúng tôi. Chính những người tham gia vào ủy ban của chúng tôi—đại diện cho nhóm nhân khẩu cụ thể của họ, bao gồm chủng tộc, tuổi, giới tính, tầng lớp kinh tế xã hội, và các tính chất khác—cùng với các bộ số liệu lớn, cho phép chúng tôi dự đoán điểm đánh giá của một đoạn video cụ thể, thị phần của một nhà sản xuất đồ uống, hoặc xác định cần lưu kho sản phẩm nào và nơi đặt địa điểm cửa hàng thực tế.

Nielsen là tiêu chuẩn vàng về đo lường và khoa học số liệu. Phương pháp kỹ lưỡng của chúng tôi cho phép chúng tôi đo lường những thứ mà mọi người xem, mua và nghe, đồng thời đại diện chính xác cho sự đa dạng của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết kêu gọi một cách tiếp cận nghiên cứu phù hợp cho Cuộc Điều tra Dân số. Nếu số liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ không chính xác, các doanh nghiệp sẽ không biết là khách hàng của họ có tồn tại—họ sẽ không thể lập kế hoạch cho nhóm khách hàng đó cũng như không thể tiếp cận họ, bỏ phí có lẽ tới hàng trăm triệu đô-la.

Một trong những lý do mà tôi tự hào được dẫn dắt Nielsen đó là chúng tôi vận dụng các nguyên tắc khoa học số liệu công bằng và tin cậy. Chúng tôi chi hàng triệu đô-la để đảm bảo rằng mọi người đều được đại diện trong phép đo lường của chúng tôi. Để duy trì tính toàn vẹn của số liệu về dân số của đất nước chúng ta, điều thiết yếu là không ai bị ngăn cản khỏi việc hoàn thành các câu hỏi điều tra dân số. Việc thống kê đầy đủ mọi người tạo nên sự khác biệt lớn trên thế giới.