Sự Kiện

So You Think You Can Pitch – Cuộc Thi Hướng Đến Trải Nghiệm #GrowWithUs

Location:

Văn phòng Nielsen Việt Nam 

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/events”,”title”:”Su1ef0 KIu1ec6N”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:2,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Tại Nielsen, một trong ba trải nghiệm của nhân viên mà Nielsen luôn cam kết để thực hiện đó là “You Can Be You”, “Make A Difference” và “Grow With Us”. #GrowWithUs là một trải nghiệm quan trọng tập trung vào sự phát triển bản thân và sự nghiệp của mỗi nhân viên. Dựa trên tiêu chí này, cuộc thi “So You Think You Can Pitch” được tổ chức lần thứ 2 nhằm giúp các bạn cấp quản lý phát triển kỹ năng phân tích, tư duy logic và khả năng sáng tạo để đem lại các giải pháp toàn diện đến cho khách hàng.

Ngoài việc cùng nhau học hỏi các giải pháp của Nielsen, hơn 40 bạn cấp quản lý lại có thêm cơ hội để học hỏi lẫn nhau và làm việc cùng nhau. Cuộc thi là cơ hội tuyệt vời để tất cả các bạn có thể gắn kết với nhau và tạo ra những điều giá trị hơn như là tinh thần đồng đội. Đội nào thắng, đội nào thua không quan trọng, quan trọng hơn hết là trải nghiệm #GrowWithUs mà các bạn đã có được.

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân để có thể #MakeADifference cho sự nghiệp cá nhân nói riêng và cho công ty Nielsen nói chung.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các cơ hội tại Nielsen, tham khảo tại đây.

Tham gia cuộc thi còn có các anh chị trong ban lãnh đạo công ty như Chị Nguyễn Hương Quỳnh, Tổng Giám Đốc, anh Trần Như Anh Dũng, Giám Đốc Cấp Cao, Trưởng bp Operations và anh Nguyễn Hà Đông, Giám Đốc, Trưởng bp CI&I làm ban giám khảo.

Và một vài hình ảnh trong cuộc thi “So You Think You can Pitch 2018”