Sự Kiện

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: WHAT’S NEXT STARTS NOW!

Presenter:Regan Leggett, Giám đốc Cấp Cao,Bộ phận Nielsen Thought Leadership và Nicole Corbett, Giám đốc, Bộ phận Nielsen Thought Leadership (phụ trách khu vực các Thị Trường Phát Triển)
{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/events”,”title”:”Su1ef0 KIu1ec6N”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:2,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please kindly click here for English*

ĐĂNG KÍ THAM GIA >>


Hashtag: #whatsnextstartsnow

Với tốc độ thay đổi về mọi mặt như hiện nay, các doanh nghiệp đang rất khó khăn để có thể dự đoán được môi trường kinh doanh trong tương lai của họ sẽ như thế nào trong 5 đến 10 năm tới. Sự thay đổi có thể đến từ rất nhiều khía cạnh, từ môi trường lập pháp đến nhân khẩu học lẫn sự tiến bộ của công nghệ. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt được những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi nêu trên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc kinh doanh của họ cũng như thị trường bán lẻ và người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi những thay đối đó. Việc chủ động hiểu và nắm bắt kịp thời những điều này sẽ giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho một tương lai năng động hơn, kinh doanh hiệu quả hơn.

Hãy cùng tham gia hội thảo của chúng tôi để nghe Regan và Nicole chia sẻ về những góc nhìn mà họ tin rằng các doanh nghiệp có thể bắt đầu để tìm hiểu ngay từ bây giờ những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi, những yếu tố đó ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào và những công cụ nào mà doanh nghiệp nên áp dụng vào việc vận hành kinh doanh để đối diện với những thay đổi đó hiệu quả nhất.

Hội thảo trực tuyến của chúng tôi bao gồm các điểm chính:

1. Tìm hiểu về những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi để từ đó điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong tương lai cho phù hợp.

2. Tận dụng những sự thay đổi đó để phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp.

3. Tìm hiểu về những công cụ mà doanh nghiệp có thể ứng dụng vào việc kinh doanh của mình để thích ứng với những sự thay đổi có thể xảy ra.

Đăng kí tham gia Hội thảo Trực tuyến của Nielsen ngay hôm nay >>