NGHIÊN CỨU

NHỮNG CƠ HỘI TƯƠNG LAI CHO NGÀNH FMCG KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Báo cáo

NHỮNG CƠ HỘI TƯƠNG LAI CHO NGÀNH FMCG KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

*Please click here for English*

Người tiêu dùng trên toàn cầu đã tiếp cận và ứng dụng thương mại điện tử ở các mức độ khác nhau cho nhiều ngành hàng tùy theo nhu cầu và động thái thị trường của họ. Công nghệ mới, điều kiện kinh tế vĩ mô, sự khác biệt văn hóa và nhiều yếu tố khác đang ảnh hưởng đến sự phát triển của thương mại điện tử. Thương mại điện tử cho ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đã chứng kiến sự thành công gần đây tại nhiều thị trường trên toàn cầu nhờ vào các khoản đầu tư mới vào công nghệ, các công ty khởi nghiệp và những đổi mới mô hình kinh doanh.

Tại các thị trường phát triển, tiềm năng tăng trưởng cho kênh thương mại điện tử ngành hàng FMCG bằng cách thực hiện những ưu đãi cho người tiêu dùng từ các cửa hàng ngoại tuyến đến trực tuyến, các chương trình giảm giá tốt hơn ở kênh trực tuyến và nhằm đáp ứng nhu cầu tiện lợi. Ở nhiều thị trường đang phát triển, sự xâm nhập Internet ngày càng tăng, ngân hàng trực tuyến, ví thanh toán di động, việc tăng chi tiêu cho tiêu dùng và cơ sở hạ tầng được cải thiện đang là yếu tố chủ đạo nhằm giúp tăng doanh thu FMCG kênh thương mại điện tử. Tuy nhiên, giữa vô vàn những cơ hội, các thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất cần phải hiểu các yếu tố thúc đẩy thành công cho kênh thương mại điện tử ở những thị trường chủ đạo của họ nhằm mở rộng chiến lược bán hàng đa kênh để giúp tăng trưởng kinh doanh.

Báo cáo của Nielsen “Những cơ hội tương lai cho ngành FMCG kênh thương mại điện tử” nghiên cứu cảnh quan của thương mại điện tử tại 34 thị trường khắp toàn cầu, chịu ảnh hưởng của động cơ tăng trưởng cơ bản, kinh tế vĩ mô, xã hội và chuỗi cung ứng. Hệ thống 10 động cơ thúc đẩy chính đã giúp các công ty FMCG hiểu được thành công cho ngành FMCG kênh trực tuyến dựa trên giá trị ngưỡng riêng của mỗi động cơ và sự kết hợp hiệu quả của chúng ở một thị trường nhất định.

Báo cáo này trình bày khái quát về sự thay đổi của thương mại điện tử ngành FMCG ở 8 thị trường (Colombia, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đài Loan, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) chịu ảnh hưởng của 10 động cơ thúc đẩy chính, và những phân tích cho từng thị trường. Báo cáo cũng thảo luận về tiềm năng của FMCG trực tuyến tại các thị trường này dựa trên ba đòn bẩy thành công. Báo cáo này ước tính tỷ lệ phần trăm kênh thương mại điện tử và ước tính quy mô thị trường cho FMCG trực tuyến so với doanh số bán hàng ngoại tuyến đối với 8 thị trường vào năm 2022. Nghiên cứu này là một bài phân tích chuyên sâu cho phép các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà phân phối ưu tiên đầu tư và lập kế hoạch chiến lược thị trường dựa trên tiềm năng thị trường bởi hệ thống đã được nêu.

Hãy tải Báo cáo của Nielsen “Những cơ hội tương lai cho ngành FMCG kênh thương mại điện tử” hoặc nghe lại webinar (bằng tiếng Anh) để có thông tin chi tiết hơn về hệ thống động cơ thúc đẩy chính của thương mại điện tử FMCG và các thuận lợi là gì, cảnh quan đầu tư chiến lược, đòn bẩy công nghệ và đổi mới cần thiết để thành công tại các thị trường được chọn phân tích.

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

NHỮNG CƠ HỘI TƯƠNG LAI CHO NGÀNH FMCG KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.