NGHIÊN CỨU

THẾ HỆ Z TẠI VIỆT NAM
Video

THẾ HỆ Z TẠI VIỆT NAM

{“order”:5,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please click here for English*

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về cách tiếp cận thế hệ người tiêu dùng tiếp theo. Theo ước tính, đến năm 2025, sẽ có 2 tỷ người thuộc Thế hệ gen Z trên toàn cầu. Tại Việt Nam, sẽ có gần 15 triệu người, và họ đã có sức ảnh hưởng nhất định đến các quyết định mua sắm trong gia đình cho các hoạt động ngoài trời hoặc giải trí, đồ gia dụng và đồ ăn & thức uống. Nghiên cứu “Người tiêu dùng của ngày mai – Thế hệ Z” của Nielsen Việt Nam khám phá sự phát triển của thế hệ Z, mối tương quan của thế hệ của này với các thế hệ khác, tầm quan trọng của kỹ thuật số trong cuộc sống của họ, và hiệu quả của sự tín nhiệm và sự chứng thực của thương hiệu. Bài báo cáo cũng có những thông tin “một ngày trong cuộc sống” của nhiều nhóm thế hệ Việt Nam khác nhau. Hãy xem video bên dưới cho một vài insight chính trong báo cáo hay tham khảo thêm bài viết về thế hệ Z tại đây.