NGHIÊN CỨU

Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của Công Nghệ Thúc Đẩy Doanh Thu Thương Mại Điện Tử Trong Hai Năm Gần Đây

Theo báo cáo Thương mại điện tử của Nielsen 2018, cho biết trong số những người tiêu dùng truy cập vào internet thì hết 98% người tiêu dùng đã mua hàng trực tuyến, tăng 1% so với năm 2017. Báo cáo cũng cho thấy 17% người tiêu dùng trong thời...