NGHIÊN CỨU

Chỉ Số Niềm Tin Tiêu Dùng Việt Nam Giảm Nhẹ, GIÁ THỰC PHẨM TĂNG KHIẾN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á KÉM LẠC QUAN TRONG QUÝ 2 NĂM 2014

Các tin chính Người tiêu dùng Việt Nam quan tâm cho công việc và tình hình tài chính Ti lệ tiết kiệm tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua Việt Nam, ngày 29 tháng 7 năm 2014 – Chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam giảm nhẹ một điểm so với quý...

Nielsen Business Barometer Survey – Wave 7

The Nielsen Business Barometer is an online survey designed to gauge Vietnam’s business leaders’ sentiment. Topics include advertising spend, growth forecasts and among other current hot topics. The online survey is conducted twice-yearly and covers companies from various industries throughout...