NGHIÊN CỨU

Overcoming a “Can’t Do” Innovation Culture

When it comes to innovation, one of the biggest hindrances a company can face is actually its own mindset. While it’s immensely challenging to develop and deliver innovative products and services in today’s world, it’s impossible to do so if a company actually believes it’s not capable of...

Sự Bùng Nổ Doanh Số Của Ngành Hàng Thức Ăn Nhẹ Thể Hiện Cơ Hội Tăng Trưởng Tại Các Thị Trường Đang Phát Triển

Như một câu chuyện lạ về sự tăng trưởng trên toàn cầu, snacks đang làm thỏa mãn cơn khát của người tiêu dùng trên khắp thế giới - thật vậy, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm snacks đã tăng 3,4 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu vào năm...

Bia Và Thức Ăn Nhẹ Sẽ Giúp Chúng Ta Hiểu Rõ Hơn Điều Gì Tiếp Theo Cho Các Thị Trường Đang Phát Triển

Để hiểu rõ hơn về xu hướng tăng trưởng của thị trường đang phát triển và xác định các cơ hội tiềm năng bên ngoài các thị trường phát triển, chúng tôi đã chọn hai lĩnh vực đáng chú ý trong ngành công nghiệp FMCG - bia và thức ăn...