NGHIÊN CỨU

Cẩm nang bỏ túi về người tiêu dùng Việt Nam
Báo cáo

Cẩm nang bỏ túi về người tiêu dùng Việt Nam

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”Nghiu00ean cu1ee9u”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Cẩm nang Bỏ túi về Người tiêu dùng Việt Nam (Vietnam Pocket Reference Book) là báo cáo đây đủ và hoàn thiện nhất về người tiêu dùng Việt Nam. Cuốn sách cung cấp cái nhìn toàn diện về Việt Nam bao gồm – tình hình kinh tế, con người và các xu hướng tiêu dùng mới nhất trong năm 2012 và 2013

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

Cẩm nang bỏ túi về người tiêu dùng Việt Nam

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.