NGHIÊN CỨU

SÁU NHÂN TỐ THÚC ĐẨY NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CHO SỰ TIỆN LỢI
Báo cáo

SÁU NHÂN TỐ THÚC ĐẨY NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CHO SỰ TIỆN LỢI

{“order”:5,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Người tiêu dùng trên khắp thế giới cảm thấy ngày càng căng thẳng do những thay đổi trong lối sống, giờ làm việc nhiều hơn và thời gian đi làm như dài hơn. Khả năng kết nối nhanh, tốc độ đô thị hoá và những thay đổi trong các hộ gia đình đang ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng toàn cầu. Hơn một phần tư người tiêu dùng toàn cầu cho biết họ tìm kiếm sản phẩm giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn (27%) và thuận tiện để sử dụng (26%), trong khi khoảng 1/5 người tiêu dùng đang tìm kiếm các sản phẩm phù hợp cho hộ gia đình nhỏ (20%) ) và được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể (19%).

Các công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cần thích ứng với ‘sự tiện lợi‘ bắt đầu từ điểm cốt lõi của những giải pháp để các công ty có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm và giải pháp tốt hơn và luôn dẫn đầu thị trường.

Để có thông tin chi tiết hơn về các yếu tố tiện lợi, cũng như một số điểm nổi bật trên thị trường và sự khác biệt đáng chú ý trong xu hướng tiện lợi trên toàn thế giới, hãy xem lại buổi hội thảo trực tuyến hoặc tải xuống báo cáo Nhu Cầu Cho Sự Tiện Lợi.

NIELSEN GIÚP BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Hãy gửi email đến Ailsa Wingfield (ailsa.wingfield@nielsen.com) hoặc Fabiola de la Portilla (fabiola.delaportilla@nielsen.com) hoặc liên hệ đại diện của Nielsen để tìm hiểu thêm phương thức chúng tôi nghiên cứu về sự Tiện Lợi:

  • Phạm vi phân phối sản phẩm, phân loại và quản lý danh mục.
  • Định dạng bán lẻ, dữ liệu khách hàng trung thành và thương mại điện tử.
  • Qui trình thực thi tại cửa hàng và ‘Những cửa hàng Trọng Điểm’.
  • Thiết kế và đổi mới sản phẩm
  • Hiệu quả quảng cáo và hơn thế nữa.