NGHIÊN CỨU

Quarter By Number: Q1 2018
Báo cáo

Quarter By Number: Q1 2018

{“order”:8,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:7,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Toàn cảnh kinh tế bắt đầu năm 2018 khá lạc quan với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng đạt mức cao nhất trong quý 1, theo báo cáo của Confidence Board . Tuy nhiên, niềm tin người tiêu dùng không đồng đều vì ở một số quốc gia, nhất là ở một vài thị trường đang phát triển, niềm tin người tiêu dùng giảm rất mạnh.

Từ góc độ toàn cầu, những điều kiện và triển vọng cho nửa năm còn lại phần lớn mang tính tích cực. Trong quý đầu tiên của năm, niềm tin người tiêu dùng tại khắp Tây Âu đã tăng trở lại, sự phục hồi kinh tế ở châu Mỹ Latinh có vẻ hứa hẹn cho một số thị trường trọng điểm, doanh số bán hàng của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở Bắc Mỹ khá tốt và sự tăng trưởng dân số và thu nhập trên khắp châu Á-Thái Bình Dương đang lan toả mức ảnh hưởng vượt ra cả ngoài khu vực này.

Báo cáo Quarter By Numbers là báo cáo hàng quý giúp các khách hàng của chúng tôi mở khóa những cơ hội giữa bối cảnh thị trường toàn cầu đang biến đổi.  Báo cáo này cung cấp bức tranh toàn cầu về những gì đang diễn ra ở 62 nước khắp 5 khu vực.

Hãy tải về bảng báo cáo tóm tắt của Quarter By Number.

Nếu bạn cần thông tin chi tiết cho từng khu vực như Châu Á Thái Bình Dương, Châu Mỹ La Tinh, Châu Âu, Bắc Mỹ và Ấn Độ / Trung Đông, hãy tham khảo tại đây.