NGHIÊN CỨU

THAY ĐỔI HÔM NAY, CƠ HỘI NGÀY MAI
Báo cáo

THAY ĐỔI HÔM NAY, CƠ HỘI NGÀY MAI

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please kindly click here for English version*

Trong bối cảnh kinh tế thay đổi nhanh chóng trên quy mô toàn cầu như hiện tại thì việc thấu hiểu, nắm bắt những xu hướng mới đang và sẽ diễn ra trên thị trường trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để giúp các doanh nghiệp khai thác các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi, để từ đó mở khóa thành công.

Nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn để thích nghi với tốc độ thay đổi chóng mặt của môi trường kinh doanh đang diễn ra ở khắp các lĩnh vực và ngành nghề. Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhiều doanh nghiệp đã thấy những thay đổi cơ bản trong bối cảnh kinh doanh truyền thống cũng như những thay đổi từ nhu cầu của người tiêu dùng. Đáng chú ý, những thay đổi này đang chịu ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ hơn bởi những yếu tố tổng quan, vĩ mô như chính sách & luật pháp của chính phủ nước sở tại, công nghệ và sự đổi mới.

Những phương thức truyền thống để tiếp cận đến dữ liệu, phân tích và nghiên cứu vẫn giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng hiện tại, nhưng các doanh nghiệp cũng cần phải xem xét đến các phương thức tiếp cận mới, mang tính sáng tạo, cải tiến hơn nữa để có được những dữ liệu và phân tích về người tiêu dùng cũng như thị trường nhanh hơn và chính xác hơn để dẫn đầu cuộc đua.

Để thấu hiểu và nắm bắt những yếu tố mang tính tổng thể đang và sẽ định hình những thay đổi của môi trường kinh doanh, thì điều quan trọng là phải hiểu được môi trường kinh tế vĩ mô đang thay đổi như thế nào và xác định được những tín hiệu của sự thay đổi đó. Việc hiểu về các yếu tố này kết hợp với nhau như thế nào để tạo nên sự thay đổi đối với NTD, thị trường bán lẻ và cả môi trường kinh doanh có thể sẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ sở vững chắc hơn để đưa ra những quyết định mang tính chiến lược cho tương lai.

Bấm vào nút DOWNLOAD bên góc trên bên phải để tải bản đầy đủ của báo cáo What’s Next Starts Now hoặc bấm vào đây để xem infographic tóm tắt và bấm vào LINK này để xem lại webinar trình bày về báo cáo này.

Xem báo cáo đầy đủ

Download

THAY ĐỔI HÔM NAY, CƠ HỘI NGÀY MAI

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.