NGHIÊN CỨU

SỰ BÙNG NỔ VỀ DOANH SỐ CỦA CÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN NHẸ THỂ HIỆN CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ TẠI VIỆT NAM

Theo dữ liệu của Nielsen, doanh số toàn cầu của ngành hàng thức ăn nhẹ đạt mức tăng trưởng 3,4 tỉ USD trong năm 2017. Tại Việt Nam, ngành hàng thực phẩm là một trong 3 nhóm ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2017 – theo báo cáo...

TĂNG TRƯỞNG FMCG TRONG QUÝ 1/2018 CÓ SỰ KHÁC BIỆT Ở TẤT CẢ CÁC KÊNH THƯƠNG MẠI VÀ KHU VỰC

Doanh số của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đo lường trên toàn quốc tại kênh thương mại truyền thống tiếp tục có sự thay đổi mạnh trong quý đầu tiên của năm 2018. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy, mặc dù doanh số bán hàng kênh thương mại...

THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG NHANH TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2017 BẤT CHẤP SỰ CHỮNG LẠI TRONG QUÍ CUỐI CỦA NĂM

Diễn biến của thị trường tiêu dùng nhanh FMCG trên phạm vi toàn quốc đo lường tại kênh thương mại truyền thống vào năm 2017 cho thấy sự tăng trưởng 5,4% so với mức tăng 4,9% vào năm 2016, mặc dù có sự sụt giảm trong quý cuối cùng...