Thông cáo báo chí

Press Releases

Diễn Đàn Sức Khỏe Và Dinh Dưỡng

Contacts:Tam Nguyen, (84) 8 3997 8088Tu Le, (84) 0936 321 321 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2013 – Tuy tình hình kinh tế vẫn khó khăn nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn đánh giá sức khỏe là một trong những quan ngại hàng đầu của mình,...

Niềm Tin Tiêu Dùng Toàn Cầu Đạt 91 Điểm Trong Q4 2012

Contacts:Tam Nguyen, (84) 8 3997 8088Tu Le, (84) 0936 321 321 Các ý chính: Niềm tin tiêu dùng Việt Nam tăng 1 điểm lên 88 trong Q4 2012 Tâm lý khủng hoảng giảm, tiết kiệm tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2, 2013 – chỉ số niềm tin người tiêu...