Thông cáo báo chí

Press Releases

NIELSEN VIỆT NAM HỖ TRỢ CÁC NHÀ MỞ TRONG KHẮP CẢ NƯỚC

Contacts:Tu Le, (84) 0936 321 321 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2014 – hơn 500 nhân viên thuộc công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam đã chung tay giúp đỡ nhiều trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi khác nhau trong khắp cả nước...