INSIGHTS

Rychlá doba přináší pohodlnější stravování
Novinky

Rychlá doba přináší pohodlnější stravování

Snídani preferujeme v domácím pohodlí, ale obědy a večeře nahrazujeme jídlem mimo domov

S rostoucím internetovým připojením, urbanizací, rychlým životním stylem a hektickou pracovní dobou roste poptávka spotřebitelů po pohodlných řešeních, které nám ulehčují život více než kdykoliv předtím. Podle nejnovější zprávy Nielsen „Hledání pohodlí“ hraje zaneprázdněný životní styl a rostoucí propojenost stále důležitější úlohu i v nákupních rozhodnutích a stravovacích návycích. Spotřebitelé vyhledávají produkty a služby, které jim zjednodušují život a šetří čas, například jídlo s sebou, využívání restauračních služeb, donáška jídla domů a do práce nebo snacky.

Z údajů zprávy Nielsen vyplývá, že obědy a večeře jsou jídla, která budou nejpravděpodobněji nahrazována stravováním mimo domov. Andrea Vozníková, CMI & Shopper Leader CR/SR, doplňuje pohled na českého spotřebitele: „Drtivá většina Čechů snídá doma (až 98 %), ve východní Evropě je tento trend o něco menší (94 %), celosvětově dokonce spotřebitelé snídají doma ještě méně (84 %). Avšak při obědvání doma platí opačný trend, kdy v porovnání s východní Evropou i celosvětovým průměrem až 7 z 10 Čechů obědvá mimo domov. Podobně rádi Češi konzumují poslední jídlo dne mimo domov: téměř polovina uvedla, že večeří venku, zatímco například v okolních V4 krajinách je to jen třetina spotřebitelů.“

Zajímavostí českého trhu je z hlediska typu navštíveného stravovacího zařízení vysoké procento respondentů (83 %), kteří deklarovali posezení v restauraci v posledních 6 měsících. Téměř polovina konzumovala jídla s sebou z provozoven rychlého občerstvení anebo pouličního prodeje. Kavárny navštívili za poslední půlrok dva z deseti respondentů, což je výrazně méně než evropský průměr (35 %). Na druhé straně více než v okolních zemích konzumovali čeští respondenti street food (21 %), zatímco evropský průměr dosahuje 16 %.

Celosvětově roste i obliba donášky jídla domů jako alternativy rychlého stravování. Využívá ji až třetina světových spotřebitelů, před dvěma lety to bylo 31 %. „Ve východní Evropě je tento trend mírnější (26 %), avšak při bližším pohledu vidíme výrazné rozdíly ve spotřebitelských návycích v porovnání s okolními zeměmi v rámci V4. Jen 22 % českých respondentů uvádí, že využívají donášku jídla domů, což je výrazně méně než je průměr východní Evropy. Slovensko naopak vyčnívá nad východoevropským i globálním průměrem, jelikož až 35 % spotřebitelů využívá donáškové služby,“ uvádí Andrea Vozníková.

SNACKY JAKO NÁHRADA JÍDLA?

„V posledních letech sledujeme trend náhrady jídla tzv. snacky, což už nejsou pouze sladkosti, ale často i plnohodnotnější kompenzace menších jídel“, hovoří o stravovacích trendech Andrea Vozníková. Z aktuální zprávy Nielsen vyplývá, že především snídaně jsou nahrazovány snacky. Více než polovina (52 %) celosvětových spotřebitelů preferuje snack jako náhradu snídaně, ve východní Evropě jsou snacky na snídani též oblíbené přibližně u poloviny respondentů (49 %). V České republice je snídaňový snack preferencí 41 % spotřebitelů, na Slovensku a v Polsku jsou snacky konzumované ráno trochu většími favority (SK: 45 %, PL: 48 %).

O ZPRÁVĚ SPOLEČNOSTI NIELSEN “HLEDÁNÍ POHODLÍ”

Zpráva společnosti Nielsen “Hledání pohodlí” se zaměřuje na měnící se potřeby spotřebitelů na celém světě, konkrétně na faktory ovlivňující rostoucí potřebu spotřebitelů po pohodlném nakupování, jako je vysoká hustota obyvatelstva ve městech, prodlužující se doba dojíždění do práce a měnící se role v naší společnosti. Na celém světě spotřebitelé potřebují a vyhledávají různé druhy pohodlí – ať už je to jednoduchost, úspora času nebo vhodnost. Zpráva propojuje perspektivy z globálního a regionálního pohledu s několika specifiky konkrétních zemí a poukazuje na podobnosti i rozdíly v celosvětových trendech hledání pohodlí. Výsledky studie jsou založeny na odpovědích více jak 30 000 respondentů s online přístupem v 64 zemích světa, v nichž je internetová penetrace minimálně 60 % nebo online populace dosahuje minimálně 10 miliónů respondentů Vzorek respondentů je v každé zemi sestaven reprezentativně z hlediska věku a pohlaví.